Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

2 Sjåførens betjening av kunder

Sjåføren er kollektivtrafikkens «førstelinje» i møte med kundene.

Det er derfor viktig at sjåføren er hyggelig og opptrer korrekt når det gjelder språk og oppførsel. Sjåføren skal også kunne gi kundene god og korrekt veiledning når dette er nødvendig.

Sjåføren skal påse at:

  1. Kunden alltid kjøper/leser av billett eller kort ved påstigning.
  2. Kunden får korrekt informasjon om priser, billetter og rabatter.
  3. Kunder som ber om rabatterte billetter som honnør, UngVoksen og militær, skal vise gyldig bevis for rettigheten.
  4. Det blir informert om at setebelte skal benyttes.
  5. Kunden kommer på plass før reisen starter.
  6. Kunden kommer trygt ut av bussen ved reisens slutt.
  7. Kunden får beskjed dersom avvik i reisen foreligger.
  8. Kunder som ikke er kjent på ruta, eller har spesielle behov, får hjelp til å komme seg av på rett holdeplass dersom de har bedt om bistand til dette ved påstigning.
  9. Ingen kunder blir frakjørt på holdeplass. Sjåføren skal ha et ekstra øye for kunder med spesielle behov, som barn, eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser.