Skoleskyss i grunnskolen

Elever i grunnskolen kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport.

Det er skolen/kommunen som melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.