Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

9 Refusjon

Her finner du regler for refusjon og hva du gjør hvis kortet ditt er mistet, stjålet eller dødt.

9.1 Refusjon periodebillett ved sykmelding

  1. Deler av periode kan refunderes ved innehavers 100 % sykmelding i minst 10 dager.  Refusjonen beregnes fra og med første sykedag og ut gyldighetsperioden. Refusjonsbeløpet overføres kundens bankkonto. For å kunne fremme krav om refusjon kan ikke kortet ha vært i bruk under sykeperioden. Gyldig kvittering må forevises.
  2. Engangsgebyr (se pristabell) ved kjøp refunderes ikke.

Henvendelser vedrørende refusjoner rettes til Innlandstrafikk, e-post: post@innlandstrafikk.no, eller tlf. 02040

9.2 Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt

  1. Innlandskort som er mistet eller stjålet må sperres. Antall dager, eller gjenstående verdi i kortet, etter sperredato, overføres til nytt kort. Kunden betaler kortgebyr. Mistet kort erstattes kun mot fremvisning av gyldig kvittering.
  2. Dødt kort som ikke kan belastes kunden, gjenskapes. Kortgebyr betales ikke.

9.3 Skoleskysskort og sperring

  1. Skolekysskort som er meldt mistet eller stjålet blir sperret.
  2. Sperrede kort er tapt for eleven og skal inndras av sjåføren. Kortene sendes oppdragsgiver.
  3. Er kortet sperret lyser svart firkant på billettmaskinen.