Reklame på buss - Innlandstrafikk

Reklame på buss

Utvendig bussreklame som markedskanal retter seg mot bilister, men også andre som ferdes i trafikken som syklister og fotgjengere.

Med bussreklame er man godt synlig og bussene er i trafikkbildet store deler av døgnet, året rundt. I tillegg er flatene store. 

Vi kan i tillegg selge reklame på innvendige skjermer. Dette er en markedskanal som retter seg mot busspassasjerer inne i bussen. 

For mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med Innlandstrafikk v/Kari Dyvesveen på telefon 915 19 579 eller e-post: kari.dyvesveen@innlandetfylke.no

Til toppen