Reklame på buss

Utvendig bussreklame som markedskanal retter seg mot bilister, men også andre som ferdes i trafikken som syklister og fotgjengere.

Med bussreklame er man godt synlig, og bussene er i trafikkbildet store deler av døgnet, året rundt. I tillegg er flatene store. 

Vi selger også reklame på innvendige skjermer. Dette er en markedskanal som retter seg mot busspassasjerer inne i bussen. 

For mer informasjon eller bestilling, ta kontakt med Innlandstrafikk v/Anne Hilde Hagen på e-post: anne.hilde.hagen@innlandetfylke.no