Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

11 Prisregulativ

11.1 Sonepris

Det benyttes sonepris i Innlandet. I et soneprissystem deles ruteområdet inn i geografiske soner med faste, kartfestede grenser. Pris for en reise bestemmes av hvor mange soner reisen går gjennom, inklusiv fra-sone og til-sone for reisen. Pris regnes ut etter korteste vei.

11.2 Spesialpris

Kan fastsettes av fylkeskommunene ut fra markedsvurderinger og trafikale hensyn. Innlandskort med reisepenger skal aksepteres som betalingsmiddel.

For bestillingsruter og enkelte ekspressruter gjelder egne priser, se pristabell.