Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

15 Hittegods

  • Alle glemte saker i bussen skal sjåføren snarest mulig levere til transportør eller til nærmeste skysstasjon (Lillehammer og Gjøvik).
  • Uidentifisert bagasje kan settes av omgående.
  • Innkommet hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander i løpet av denne tiden ikke blir etterspurt, blir de kastet eller gitt bort.
  • Verdisaker (eks. lommebok, mobil o.l.) skal registreres og overleveres politi eller lensmannskontor snarest.