Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

8 Kundehenvendelser

Her finner du ut hvordan du kan kontakte Innlandstrafikk når du har spørsmål.

8.1 Kundesenteret for Innlandstrafikk

Kundesenteret skal besvare kundehenvendelser på telefon, e-post, Facebook og andre aktuelle kanaler om:

  • Rutetider, priser og billetter
  • Klager og avvik
  • Kampanjer og produkter
  • Kundehenvendelser vedrørende nettbutikk, Innlandskortet og mobillett
  • Assistansetjenester ved Lillehammer skysstasjon
    • Telefon: 02040

E-post: post@innlandstrafikk.no

8.2 Andre henvendelser

Innlandstrafikk, tlf.02040, eller post@innlandstrafikk.no.