Personvern - Innlandstrafikk

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Personvern

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Behandling av personopplysninger skal følge personopplysningsloven. 

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten.

Behandlingsansvarlig

Innlandstrafikk er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker tjenestene våre.

Reiser du med, eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig.

Rettighetene dine

  • Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
  • Du har rett til å kreve at opplysninger om deg blir rettet eller slettet.

Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.

Innlandstrafikk behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering») og personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger).

Les om elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg, må du kontakte oss. Det beste er om du er konkret og beskriver hvilke opplysninger du ønsker innsyn i, så blir det enklere for oss å hjelpe deg.

Du vil få opplysningene dine så snart som mulig og senest innen 30 dager.

Vi sender opplysningene primært på SvarUT. Alternativ på annen sikker forsendelse er rekommandert post eller oppmøte med identifikasjon. Du må identifisere deg på en sikker måte før vi sender deg opplysningene.

Kontakt oss

Har du spørsmål om personvern kan du kontakte personvernombudet:

Til toppen