Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

10 Billettkontroll og reklamasjon

Her finner du regler for kontroll og reklamasjoner på billetter.

Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll.

Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen.

10.1 Kontroll

Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person, og disse har rett til:

  1. Når som helst få se billett, kort og /eller legitimasjon for rabattert billett.
  2. Å kreve at kunden betaler ordinær billett dersom kunden åpenbart har misbrukt rabattordninger. Kontrollør kan ilegge gebyr til reisende som ikke kan legge frem gyldig billett, legitimasjon eller kort.
  3. En kunde kan også bli vist bort fra transportmiddelet dersom oppførselen er til sjenanse for andre passasjerer (unntatt skoleelever i grunnskolen og personer under 16 år).
  4. Har du mottatt gebyr på grunn av mangel på legitimasjon og/eller dokumentasjon for at du har krav på rabatt, kan vi frafalle gebyret dersom du sender kopi av gyldig legitimasjon og/eller dokumentasjon til post@innlandstrafikk.no. Frist for innsending er 14 dager etter utstedt gebyr.

For kontrollør er det utarbeidet egen instruks. For kontroll og behandling av grunnskoleelever er det egne regler.

10.2 Reklamasjon på billetter

  1. All reklamasjon på billetter må rettes umiddelbart til sjåfør, innen 10 minutter pga. tidssperre i billettmaskinen, eller til et salgskontor.
  2. Finner kunden ut etter å ha forlatt bussen at billetten er feil kan han ta kontakt med et av våre salgskontor, se pkt. 7.1, eller ringe Kundesenteret for Innlandstrafikk på telefon 02040.
  3. Dersom sjåfør eller salgskontor ikke kan imøtekomme kunden, må reklamasjonen rettes skriftlig til Innlandstrafikk. Dette kan sendes til post@innlandstrafikk.no

Dokumentasjon skal vedlegges. Reklamasjon uten dokumentasjon blir ikke behandlet.