Innlandstrafikk

Finn ut hvordan koronasituasjonen påvirker kollektivtilbudet

Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B21B22B81
Sted: Hamar, Kongvinger
Endringer i bybusstilbudet
Linje: B41B42B45103110400401406410411413414416419423424480485
Sted: Gjøvik
Holdeplass Marcus Thranes gate/Ibsens gate
Linje: 48024803
Sted: Landåsbygda og Trevatn
Bestillingsruter legges ned

Aktuelt

Til toppen