Innlandstrafikk

Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B41B45
Sted: Gjøvik
Traséending for bybuss
Linje: 637641
Sted: Ringsaker
Kongsvegen åpnet
Linje: B46B47401402438
Sted: Østre Toten
Ubetjente holdeplasser

Nyheter

Til toppen