Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B1B2B3B5B6B7B85365006
Sted: Lillehammer
Holdeplass Lilletorget Brubakken åpnes 6. desember
Linje: B81B82700702704716730733740741742744745746748749752761763769
Sted: Kongsvinger
Endringer på holdeplassen Kongsvinger rådhus
Linje: B24650651652
Sted: Hamar
Ny omkjøring ved Ingeberg fra 22. november

Nyheter

Til toppen