Kundegrupper - Innlandstrafikk

Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

4 Kundegrupper

Kundegruppen den enkelte tilhører, bestemmer hvilken pris som skal betales ved en bussreise.

4.1 Barn

 • Fra fylte 6 år t.o.m. 17 år.
 • Barn under 6 år reiser gratis sammen med voksne.
 • Pris for barn utgjør 50 % av pris for voksen, avrundet opp til nærmeste krone. Gjelder kun enkeltbillett.
 • På periodebilletter benyttes Barn&Ungdom. 

4.2 Barn&Ungdom

 • Fra fylte 6 år t.o.m. 19 år.
 • Gjelder kun for periodebilletter.

4.3 Ungdom

 • Fra fylte 15 år t.o.m. 19 år.
 • Gjelder kun for periodebillett 30 dager Tog/Buss (Gjøvikbanen).
 • På periodebilletter for buss benyttes Barn&Ungdom. 

4.4 Student

 • Det gis ikke studentrabatt på enkeltbillett i Innlandet.
 • På periodebilletter benyttes UngVoksen (fra 20 år t.o.m. 29 år).

4.5 UngVoksen

 • Fra fylte 20 år t.o.m. 29 år.
 • Gjelder kun for periodebilletter.

4.6 Voksen

 • Fra fylte 18 år t.o.m. 66 år dersom du ikke tilhører en rabattert gruppe.
 • For enkeltbillett fra 18 år t.o.m. 66 år.
 • For periodebillett fra 30 år t.o.m. 66 år.

4.7 Militær/vernepliktig

 • Personell i førstegangstjeneste betaler barnebillett i tjenesteperioden mot fremvisning av tjenestebevis, jf. pkt. 12.2.4.
 • Gjelder kun på enkeltbillett.

4.8 Honnør

 • Fra 67 år, funksjonshemmet, uføretrygdede, blinde eller døvblinde.
 • Førtidspensjonerte fra 62 t.o.m. 66 år har ikke rett på honnørrabatt.

4.9 Ledsager

 • Ektefelle/samboer/registrert partner til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen.
 • Ledsager til funksjonshemmet betaler ikke billett. Funksjonshemmet betaler honnørbillett.
 • Andre ledsagere, som har gyldig ledsagerbevis, jf. pkt. 12.2.2.

4.10 Grupper

 • En gruppe regnes fra 5 personer.
 • Grupper på 5–14 personer: ingen forhåndsbestilling nødvendig.
 • Grupper på 15–25 personer må bestille plass dagen i forveien. Henvendelse til lokal transportør.
 • Grupper på over 25 personer må bestille egen transport.

4.11 Andre grupper/kategorier:

4.11.1 Barnehager

 • Barn og voksne i barnehage, uansett alder.
 • Gjelder kun for barnehager på tur, ikke ved transport til/fra barnehage.
 • Gjelder for grupper under 25 personer på bestemte vilkår, se pkt. 5.5.2.

4.11.2 Skoler og SFO

 • Barn og voksne i grunnskole, videregående skole eller SFO, uansett alder.
 • Gjelder kun for klasser/SFO på tur, ikke ved transport til/fra skole/SFO.
 • Gjelder for grupper under 25 personer på bestemte vilkår, se pkt. 5.5.2.

4.11.3 Familier

 • Inntil 2 barn (6-17 år) gratis pr. voksen. 
 • Egen billett, pris lik voksen enkeltbillett.
 • Det gis ikke rabatt ved bruk av reisepenger eller mobillett.

4.11.4 Hund

 • Hund over 40 cm skulderhøyde betaler 50 % av voksenpris.
 • Hund under 40 cm kjører gratis når den sitter på passasjerens fang.
 • Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, ikke i sete.
 • Aggressive eller sjenerende hunder skal forlate transportmiddelet dersom sjåføren ber om det.
 • Følgende hunder befordres fritt:
 • Politihund sammen med politi i uniform.
 • Førerhund sammen med blind.
 • Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges Blindeforbunds Førerskole».
 • Instruktør for førerhund under opplæring.
 • Hund som sitter på passasjerens fang (skulderhøyde under 40 cm).

4.11.5 Barnevogner/rullestol/rullator

 • Tas med så langt det er plass og godkjent sikring. Skal anbringes etter anvisning av sjåføren.
Til toppen