Håndbagasje - Innlandstrafikk

Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

13 Håndbagasje

  • Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Det anbefales å merke bagasjen med navn og telefonnummer.
  • Selskapene er ikke ansvarlig for tap av, eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra selskapet eller sjåførens side.
Til toppen