Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

7 Innlandskortet - Kjøp og påfylling

Her finner du oversikt over hvor du kan skaffe deg Innlandskortet, eller fylle det opp.

Innlandskortet er et fysisk plastkort. Innlandskortet er én av måtene du kan kjøpe billett på.

Slik kjøper du billett

7.1 Salgskontor for Innlandskortet

Hvis du ikke har Innlandskortet fra før, må du kjøpe det på bussen eller et salgskontor:

Har du Innlandskortet fra før?

Har du allerede et Innlandskort, kan du fylle på nye billetter eller reisepenger. Det gjør du i nettbutikken, på et salgskontor eller på bussen.

Les om hvordan du kan fylle på Innlandskortet.