Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

12 Legitimasjoner

12.1 Godkjent legitimasjon for alder

 • Førerkort
 • Pass
 • Bankkort med bilde
 • Gyldig studentlegitimasjon

 

12.2 Andre legitimasjoner

 

12.2.1 Ledsagerbevis

 • Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder bevisene etter søknad.
 • Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Innlandstrafikk er prismyndighet.
 • Den funksjonshemmede velger selv hvem de vil bruke som ledsager fra gang til gang. Som hovedregel er det tilstrekkelig med én ledsager.
 • Brukere med ledsager gis ikke fortrinnsrett framfor andre passasjerer.

Ledsagerbeviset skal inneholde:

 • Bilde
 • Navn og adresse på kortinnehaver
 • Stempel og signatur fra kommunen
 • Gyldighetsperiode
 • Misbruk av ordningen meldes til henholdsvis Innlandstrafikk.

 

1.2.2 Ledsager til døvblinde – tilleggslegitimasjon

Døvblinde har rett til å ha med seg en person gratis mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for døvblinde, utstedt av Skådalen kompetansesenter (jf. Rundskriv N-6/88 fra 1. juli 1988).

 

12.2.3 Legitimasjon for militær/vernepliktig

Vernepliktsbok eller tjenestebevis for militærrabatt.

 

12.2.4 Legitimasjon fra NAV

For personer under 67 år som har uføretrygd.

 

12.2.5 Legitimasjon fra Norges Blindeforbund

For blinde.