Assistanse til og fra buss

Trenger du hjelp til å komme deg til og fra buss på Lillehammer skysstasjon fordi du er funksjonshemmet eller bevegelseshemmet?

Assistansetjenesten for busspassasjerer ved Lillehammer skysstasjon er en service for funksjonshemmede / bevegelseshemmede / orienteringshemmede.

Assistansetjenesten leveres av Lillehammer Taxisentral AS for Innlandstrafikk.

Bestilling av assistansetjeneste

Assistanse bestilles på telefon eller e-post inntil 36 timer før ankomst-/avreisetidspunkt:

Send e-post

Telefon: 02040

Telefonen er betjent innenfor tidene:

 • Mandag–fredag: kl. 07:00–21:00
 • Lørdag: kl. 09:00-17:00
 • Søndag: kl. 10:00-18:00

Ved bestilling må du oppgi informasjon om:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Assistansebehov
 • Møtested
 • Dato
 • Møtetidspunkt
 • Tid for avreise/ankomst

Tjenesten omfatter:

 • Assistanse for funksjons-/bevegelses-/orienteringshemmede busspassasjerer på Lillehammer skysstasjon
 • Hjelp med ordinær bagasje – ett kolli
 • Assistanse ved kjøp av mat og drikke på Lillehammer skysstasjon
 • Assistanse ved billettkjøp
 • Assistanse til og fra toalett, men ikke under toalettbesøk

Tjenesten omfatter ikke:

 • Assistansetjenesten er ikke en helsefaglig tjeneste, og omfatter ikke medisinsk bistand.
 • Tjenesten omfatter ikke funksjonsfriske eller barn som reiser alene.

Busspassasjerers rettigheter

EU-forordning 181/2011 om busspassasjerenes rettigheter gjelder i Norge.

Les mer om busspassasjerens rettigheter. (PDF, 970 kB)