Assistanse til og fra buss - Innlandstrafikk

Assistanse til og fra buss

Trenger du hjelp til å komme deg til og fra buss på Lillehammer skysstasjon fordi du er funksjonshemmet eller bevegelseshemmet?

Assistansetjenesten for busspassasjerer ved Lillehammer skysstasjon er en service for funksjonshemmede / bevegelseshemmede / orienteringshemmede.

Assistansetjenesten leveres av Lillehammer Taxisentral AS for Innlandstrafikk.

Bestilling av assistansetjeneste

Assistanse bestilles på telefon eller e-post inntil 36 timer før ankomst-/avreisetidspunkt:

Send e-post

Telefon: 02040
Telefonen er betjent innenfor tidene:
- Mandag - fredag: kl. 07:00-21:00
- Lørdag: kl. 09:00-17:00
- Søndag: kl. 10:00-18:00

Ved bestilling må du oppgi informasjon om:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Assistansebehov
 • Møtested
 • Dato
 • Møtetidspunkt
 • Tid for avreise/ankomst

Tjenesten omfatter

 • Assistanse for funksjons-/bevegelses-/orienteringshemmede busspassasjerer på Lillehammer skysstasjon.
 • Hjelp med ordinær bagasje - ett kolli.
 • Assistanse ved kjøp av mat og drikke på Lillehammer skysstasjon.
 • Assistanse ved billettkjøp.
 • Assistanse til og fra toalett, men ikke under toalettbesøk.

Assistansetjenesten er ikke en helsefaglig tjeneste, og omfatter ikke medisinsk bistand.
Tjenesten omfatter ikke funksjonsfriske eller barn som reiser alene.

Busspassasjerrettigheter

EU-forordning 181/2011 om busspassasjerenes rettigheter har trådt i kraft i Norge. Les mer i denne lenken om busspassasjerens rettigheter.

Til toppen