Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

3 Kunden

For at bussreisen skal gå smidig og korrekt for seg er det viktig at også kunden er godt forberedt.

3.1 Opptreden

 1. Kunden skal til enhver tid uoppfordret kunne legge frem gyldig billett og bevis på eventuell moderasjon for sjåfør eller kontrollør.
 2. Kunden plikter å ta hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler.
 3. Setebelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig.
 4. Kunden oppfordres til å være godt synlig på holdeplass, og benytte refleks når det er mørkt.
 5. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.
 6. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.
 7. Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler, eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende.
 8. Kunder som opptrer usømmelig, eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort.

3.2 Barn som reiser alene

 1. Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv om bord i bussen.
 2. Sjåføren har ingen lovpålagt plikt til å ta vare på barnet under reisen. (Kilde: Barneombudet)

3.3 Kundens ansvar for gyldig billett

 1. Billett skal løses/leses av ved påstigning, dersom det ikke foreligger annen avtale.
 2. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må om mulig skje på stedet.
 3. Får den reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor sjåføren snarest mulig og før transportmiddelet forlates.
 4. Billett skal oppbevares under hele reisen sammen med eventuelt moderasjonsbevis.

3.4 Ansvarsregler

Skade som den reisende påfører transportmidlet eller innretninger, kan kreves erstattet.