Håndbok for kollektivreiser i Innlandet

1 Grunnlag og virkeområde

Håndbokas regler er i tråd med «Befordringsvedtekter godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004»

Håndbok for kollektivreiser gjelder for: 

  • Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres i regi av Innlandstrafikk, eller på tilhørende terminaler eller stasjonområder
  • Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med transportør. Denne håndboka inngår som en del av den transportavtalen. 

Gjelder ikke for: 

  • Ruter kjørt i regi av Nor-way bussekspress, VY express, Lavprisekspressen, eller andre bussruter som kjører uten fylkeskommunal godtgjørelse. 

Gjelder med egne regler på: 

  • Valdresekspressen
  • Øst-Vest Ekspressen
  • se pkt. 5.6.1 og 5.7.1