Årsrapport Innlandstrafikk 2020

8. Nøkkeltall

Tabell 12: Nøkkeltall 2020

Tabell 11_Nøkkeltall 2020
  Antall
Busser 596
Drosjer/turbiler 450
Sjåfører 1750
Ordinære reiser totalt                         4 440 201
Reiser bybuss 2 475 733
Reiser regionlinjer 1 059 046
Reiser lokallinjer 905 422
Registrerte skolereiser med buss 3 086 386
Kjørte rutekilometer med buss 19 620 000
Kundehenvendelser til Kundesenteret 77 456
Totalt CO2 utslipp i tonn 7300