Årsrapport Innlandstrafikk 2020

5. Salg og billetter

I løpet av 2020 har enda flere tatt i bruk mobilen som betalingsmiddel på bussen.

Kundene våre opplever dette som en rask og effektiv betalingsmåte. Samtidig går ombordstigningen smidigere, og bussen kommer raskere fram. I tillegg har stengt framdør bidratt til at flere har brukt mobilen som betalingsmiddel.

Salg per produktgruppe og kanal

Innlandstrafikk selger billetter i flere ulike kanaler. Bussen er fortsatt den største salgskanalen, med en andel på 47,3 % av totalt salg. Men vi ser en klar trend mot at flere kjøper billett på mobil, og i løpet av 2020 lå dette på 43,7 %.

I 2020 har trenden vært at flere kjøper enkeltbilletter. Det skyldes behovet for fleksibilitet og endringer i reisebehov med tanke på pandemien som har preget største delen av dette året. I figurene nedenfor vises fordelingen av salget per salgskanal.

Figur 8: Andel salg per salgskanal

Figur 8 - Klikk for stort bilde

Salg av billetter

I 2020 har framdøren på mange busser vært stengt i lengre perioder, og de reisende har ikke fått registrert billettene sine på bussen. Statistikken for de ulike billettkategoriene kan derfor være noe mangelfull.

Nedenfor vises salg av enkeltbilletter og et utvalg av ulike periodebilletter. Tabellen viser at vi har solgt mest av enkeltbilletter i 2020. 1. februar lanserte vi 24-timers billett, 7-dagers billett, 180-dagers billett og 365-dagers billett.

Tabell 9: Antall salg av enkeltbilletter og enkelte periodebilletter 2020

Tabell 9_Antall salg av enkeltbilletter og enkelte periodebilletter
Type billett Antall salg
Enkeltbillett 1 182 509
30-dagers billett Barn og Ungdom 25 598
30-dagers billett 22 405
7-dagers billett 3 686
Sommerbillett 1 052
24-timers billett 805
180-dagers billett 170
365-dagers billett 23