Årsrapport Innlandstrafikk 2020

6. Bedre tjenester til kundene

Dagens kollektivkunder har store forventninger til oss og hvilke tjenester vi skal levere.

Innlandstrafikk har i 2020 arbeidet med sammenslåing av systemer og løsninger for å gi enda bedre tjenester til våre kunder, både med tanke på at det skal oppleves sømløst og enkelt å reise med oss.

Billettering og sanntidsinformasjon

Bilde av mobil med apper - Klikk for stort bilde1. februar lanserte Innlandstrafikk ny billett-app, Innlandstrafikk Billett, som erstattet de tidligere billett-appene til Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk. 

I løpet av året har Vipps blitt lagt til som betalingsmiddel i både mobilapp og nettbutikk.

I desember 2020 ble SMS-billett på mobil lansert. Dette gjorde vi for at flere skulle ha mulighet til å betale bussbillett, spesielt de uten smarttelefon, ved stengt framdør.

Året 2020 har vært preget av større utfordringer enn normalt med billett- og sanntidsinformasjon. Dette har svekket kvaliteten, ikke minst visningen av sanntidsinformasjon i ulike kanaler. 

Billettsamarbeid TogBuss

Illustrasjonsbilde TogBuss - Klikk for stort bildeInnlandstrafikk har inngått avtaler om samarbeidsbilletter med togoperatørene SJ Norge og Vy Tog.

Samarbeidet med SJ gjelder for Rørosbanen (Hamar-Rena) og Dovrebanen (Dombås–Lillehammer). For Vy gjelder det for R10 (Lillehammer-Oslo) og Gjøvikbanen (Gjøvik–Gran + Lunner).

I 2020 har det vært arbeidet mye med å få på plass gode løsninger for salg av billettene på de ulike plattformene.

Det har blant annet vært utfordringer knyttet til lesing av billettene. Dette har ført til manuell telling av passasjerer.

Skyssweb

Skyssweb er vårt saksbehandlingssystem for å behandle søknader om skoleskyss. Samtlige kommuner og de aller fleste grunnskoler har brukere i skyssweb.

Totalt er det ca. 720 medarbeidere ute i kommunene som bruker skyssweb regelmessig, og som følger med på status for søknadene og hvordan skyssen er planlagt for den enkelte elev.

I 2020 fikk vi innført innlogging på systemet via ID-porten, og brukerne logger seg nå på med BankId.

MinSkyss

MinSkyss er den elektroniske portalen som elever i videregående skoler benytter for å søke om skoleskyss. I 2020 ble portalene for MinSkyss fra tidligere Hedmark og Oppland til en felles portal for Innlandet. Nesten 8000 søknader er behandlet i systemet for skoleåret 2020/2021. 

Interne tjenester

Innlandstrafikk har mange fagspesifikke systemer som brukes internt i Innlandstrafikk. Dette er viktige systemer både for planlegging av kollektivtilbudet og for å tilby våre kunder moderne og forutsigbar informasjon.

I 2020 er det anskaffet og satt i drift nytt system for ruteplanlegging. Implementeringen har krevet mye arbeid og ressurser, men har også ført til at Innlandstrafikk var det første fylket i landet som leverte godkjente rutedata i nytt format til Entur.