Årsrapport Innlandstrafikk 2020

2. Miljø og klima

Innlandstrafikk skal sørge for at miljø- og klimahensyn blir ivaretatt ved kjøp av transporttjenester.

Gjennom krav til miljø- og klimavennlig teknologi og energibærere i anskaffelsesprosessene skal Innlandstrafikk sikre at kollektivtransporten bidrar til redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning.

Teknologi

2020 var året elbusser for alvor ble en del av bybussflåten i Innlandet. 20 elbusser inngår i Vy Buss AS sin nye kontrakt i Hamarregionen fra 1. juli 2020. Sammen med to elbusser i prøveprosjekt i Lillehammer, innebærer dette at hver tredje bybuss er en elbuss.

Totalt 596 busser er i trafikk for Innlandstrafikk, der 74 % har Euro VI-, hybrid eller nullutslipps- motorteknologi. Nyere motorteknologi og elbusser bidrar til lav lokal luftforurensning. Utslipp NOx og PM10 er redusert med henholdsvis 40 og 35 % fra 2019 til 2020.

Elbuss på Hamar - Klikk for stort bildeElbuss på Hamar

Ladestasjon for elbuss på Hamar - Klikk for stort bildeLadestasjon for elbuss på Hamar

Figur 2: Busser per euroklasse 2020

Figur 2 - Klikk for stort bilde

Figuren viser antall busser per Euroklasse. Euroklasse viser til godkjenningskrav for utslipp fra motor fra et gitt årstall. Romertallene refererer til Euroklasse III, Euroklasse IV, Euroklasse V, Euroklasse V EEV, og Euroklasse VI.

I figuren ser vi at vi har en stor andel av de mest miljøvennlige euroklassene; Euro V, Euro V EEV, Euro VI, i tillegg til elbusser og diesel-elektriske hybridbusser. Per 31.12.2020 var gjennomsnittsalderen på bussene i Innlandstrafikk godt under 6 år.

Drivstofforbruk og klimagassutslipp

Andel fossilfritt drivstoff var 79 % i 2020. Drivstofforbruket er redusert med ca. 976 000 liter fra 2019 til 2020. Reduksjonen skyldes innføringen av elbusser (778 MWh i 2020), noe lavere km-produksjon i løpet av året (53 000 km) og en generell nedgang i drivstofforbruk, fra 0,345 l/km i 2019 til 0,333 l/km i 2020.

Forbruk av autodiesel økte med 22,5 % (251 000 liter) fra 2019 til 2020.

Figur 3: Drivstofforbruk

Figur 3 - Klikk for stort bilde

Av Innlandstrafikk sine 13 bussavtaler har fire krav om fossilfritt drivstoff eller nullutslippsteknologi (avansert biodrivstoff og elbuss). Med dette var over 60 % av kollektivtransporten i Innlandet fossilfri i 2020.

660 000 km kjørt med bybuss, der dieselbusser er byttet ut med elbusser, erstattet 220 000 liter diesel, og reduserte CO2-utslippene med 800 tonn (med fossil diesel som referanse). Elbussene i Hamar erstatter bruk av biodiesel.

Totale klimagassutslipp fra kollektivtrafikken i Innlandet er beregnet til 7 300 tonn CO2 i 2020, 38 % reduksjon i forhold til 2019, og over 47 % reduksjon i forhold til utslippene i 2018.

Figur 4: Klimagassutslipp

Figur 4 - Klikk for stort bilde