Om Innlandstrafikk - Innlandstrafikk

Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for all kollektivtransport i Innlandet. Innlandstrafikk er en seksjon i Innlandet fylkeskommune.

Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre en god og effektiv kollektivtransport i Innlandet er:

  • Planlegging og organisering av skoleskyss
  • Ruteplanlegging
  • Konkurranseutsetting av rutetilbudet
  • Markedsføre og informere om tilbudet
  • Drift og forvaltningsoppgaver knyttet til ruteopplysning, kundesenter og systemstøtte.

Målet er å øke antall kollektivreisende gjennom å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet.

Innlandstrafikk er organisert i fire faggrupper - Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Drift og forvaltning, Salg og marked – og er lokalisert på Lillehammer med Kundesenter i Folldal.

Kontakt oss

Pressekontakt Innlandstrafikk

Styringsdokumenter

 
Til toppen