Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Faggrupper

Seksjonen består av fem faggrupper:

  • Økonomi og kontrakt
  • Rutetilbud
  • Digitale tjenester
  • Salg og marked
  • Kundesenter

Innlandstrafikk er lokalisert på Lillehammer med Kundesenter i Folldal.

Visjon

Enkelt for alle å reise med Innlandstrafikk

Kontakt oss

Pågående anbud

Årsrapport

Årsrapport Innlandstrafikk 2022 – nettbasert

Årsrapport Innlandstrafikk 2021 – nettbasert

Årsrapport Innlandstrafikk 2020 – nettbasert

Styringsdokumenter

Handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-2026 ble vedtatt av fylkestinget den 18.10.2022. Handlingsplanen er utarbeidet som en oppfølging til vedtatt mobilitetsstrategi for Innlandet. Del 1 av handlingsplanen inneholder mål, føringer, økonomiske forutsetninger, prinsipper og satsningsområder for kollektivtransporten. Del 2 angir de konkrete konsekvensene for rutetilbudet ved ulike økonomiske forutsetninger.