Om Innlandstrafikk - Innlandstrafikk

Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Faggrupper

Seksjonen består av fem faggrupper:

  • Økonomi og kontrakt
  • Rutetilbud
  • Digitale tjenester
  • Salg og marked
  • Kundesenter

Innlandstrafikk er lokalisert på Lillehammer med Kundesenter i Folldal.

Visjon

Enkelt for alle å reise med Innlandstrafikk

Kontakt oss

Årsrapport 

Årsrapport Innlandstrafikk 2021 - nettbasert

Årsrapport Innlandstrafikk 2020 – nettbasert

Styringsdokumenter

Til toppen