Om Innlandstrafikk

Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for all kollektivtransport i Innlandet. Innlandstrafikk er en seksjon i Innlandet fylkeskommune.

Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre en god og effektiv kollektivtransport i Innlandet er:

  • Planlegging og organisering av skoleskyss
  • Ruteplanlegging
  • Konkurranseutsetting av rutetilbudet
  • Markedsføre og informere om tilbudet
  • Drift og forvaltningsoppgaver knyttet til ruteopplysning, kundesenter og systemstøtte.

Målet er å øke antall kollektivreisende gjennom å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet.

Innlandstrafikk består av 59 medarbeidere fordelt på fire faggrupper - Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Drift og forvaltning, Salg og marked – og er inntil videre lokalisert på Lillehammer, Hamar og i Folldal.

Årsberetninger fra tidligere Hedmark og Oppland

Hedmark Trafikk
Hedmark Trafikk
År
2012 (.PDF, 4 MB)
2013 (.PDF, 4 MB)
2014 (.PDF, 2 MB)
2015 (.PDF, 3 MB)
2016 (.PDF, 357 kB)
2017 (.PDF, 571 kB)
2018 (.PDF, 576 kB)
2019 (.PDF, 444 kB)
Opplandstrafikk
Opplandstrafikk
År
2012 (.PDF, 10 MB)
2013 (.PDF, 15 MB)
2014 (.PDF, 6 MB)
2015 (.PDF, 8 MB)
2016 (.PDF, 6 MB)
2017 (.PDF, 17 MB)
2018 (.PDF, 10 MB)
2019 (.PDF, 10 MB)

 

Til toppen