Om Innlandstrafikk - Innlandstrafikk

Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for all kollektivtransport i Innlandet. Innlandstrafikk er en seksjon i Innlandet fylkeskommune.

Pressekontakt Innlandstrafikk

 • Fagleder Salg og marked Stine Fredriksen, telefon: 413 03 025
 • For andre spørsmål om kollektivtransport, ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 02040

Sentrale arbeidsoppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene våre for å sikre en god og effektiv kollektivtransport i Innlandet er:

 • planlegging og organisering av skoleskyss
 • ruteplanlegging
 • konkurranseutsetting av rutetilbudet
 • markedsføre og informere om tilbudet
 • drift og forvaltningsoppgaver knyttet til ruteopplysning, kundesenter og systemstøtte

Målet er å øke antall kollektivreisende gjennom å tilby et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet.

Faggrupper

Innlandstrafikk er organisert i følgende faggrupper:

 • Økonomi og anskaffelser
 • Rutetilbud
 • Digitale tjenester
 • Salg og marked
 • Kundesenter

Innlandstrafikk er lokalisert på Lillehammer med Kundesenter i Folldal.

Kontakt oss

Årsrapport 2020

Årsrapport Innlandstrafikk 2020 – nettbasert

Styringsdokumenter

Til toppen