Om Innlandstrafikk - Innlandstrafikk

Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for all kollektivtransport i Innlandet. Innlandstrafikk er en seksjon i Innlandet fylkeskommune.

Pressekontakt Innlandstrafikk

  • Fagleder Salg og marked Stine Fredriksen, telefon: 413 03 025
  • For andre spørsmål om kollektivtransport, ta kontakt med Kundesenteret på tlf. 02040

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger.

Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og anskaffelser, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter, Salg og marked. Vi er 57 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Visjon: Enkelt for alle å reise med Innlandstrafikk

Faggrupper

Innlandstrafikk er organisert i følgende faggrupper:

  • Økonomi og anskaffelser
  • Rutetilbud
  • Digitale tjenester
  • Salg og marked
  • Kundesenter

Innlandstrafikk er lokalisert på Lillehammer med Kundesenter i Folldal.

Kontakt oss

Årsrapport 

Årsrapport Innlandstrafikk 2021 - nettbasert

Årsrapport Innlandstrafikk 2020 – nettbasert

Styringsdokumenter

Til toppen