Årsrapport Innlandstrafikk 2020

7. Markedstiltak

Målsettingen med Innlandstrafikk sitt markedsarbeid er å støtte og bidra til å nå mål Innlandstrafikk setter seg, samt bygge et godt omdømme og styrke merkevaren til Innlandstrafikk.

7.1 Velkommen til Innlandstrafikk

1. januar 2020 var starten på det nye fylket Innlandet, og Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk ble Innlandstrafikk. For våre kunder var det i første omgang små endringer ved at de skulle reise med de samme bussene til de samme stedene og tidene.

I starten av året ble det kjørt informasjonskampanje i mange kanaler for å informere om de nye kontaktflatene for Innlandstrafikk:

 • nye nettsider: Innlandstrafikk.no
 • ny facebook side: Innlandstrafikk
 • kundesenteret fikk nytt telefonnummer
 • ny billett-app: Innlandstrafikk Billett (startet 1. februar)

Annonse fra oppstart Innlandstrafikk 1.1.2020 - Klikk for stort bildeAnnonse fra oppstart Innlandstrafikk 1.1.2020

7.2 Ny visuell identitet

Arbeidet med å bygge den nye merkevaren, Innlandstrafikk, med ny logo og profil, startet i 2019.

Det ble utarbeidet en ny profilhåndbok med nye designelementer, ny dekor for bussene og ulike kampanjekonsepter. De fleste bussene i Innlandet ble omprofilert i løpet av sommeren 2020.

Ny profil på bussene - Klikk for stort bildeNy profil på bussene  Nytt design på Innlandskortet og billett-app og nye kampanjekonsepter - Klikk for stort bildeNytt design på Innlandskortet og billett-app og nye kampanjekonsepter

7.3 Kjennskap til Innlandstrafikk

I forbindelse med oppstarten av Innlandstrafikk, gjorde vi en nullpunktananalyse i januar 2020 for å teste ut om befolkningen hadde fått med seg at det var et «nytt» kollektivselskap i Innlandet.

I januar var kjennskapen til Innlandstrafikk (uhjulpen) på 11 %. Det var signifikant større kjennskap til det nye navnet blant de som reiste kollektivt (65 %) enn de som ikke hadde reist kollektivt de siste 6 månedene. Det var også en klar sammenheng med alder. Jo eldre, desto lavere var kjennskapen til det nye navnet.

Inntrykket av Innlandstrafikk fikk en score på 61, som er relativt bra. Skalaen går til 100, og score over 75 er svært bra.

En ny undersøkelse som fulgte opp nullpunktanalysen ble gjennomført i oktober 2020. I denne undersøkelsen kunne vi fastslå at kjennskapen til Innlandstrafikk hadde økt til 29 %. Det er samtidig verdt å nevne at andelen som hadde benyttet seg av kollektivtilbudet siste 6 månedene hadde sunket fra 65 % til 37 %.

I lys av dette kan vi anta at kjennskapen til Innlandstrafikk ville vært noe høyere hvis det hadde vært et normalår. Inntrykket av Innlandstrafikk hadde en score på 65 i oktober, som ga en liten forbedring fra januar.

11 % uhjulpen kjennskap

Per januar 2020

29 % uhjulpen kjennskap 

Per oktober 2020

7.4 Reiseråd

Mye av markedsarbeidet i 2020 har vært preget av å gi de reisende god informasjon om hvordan de skal reise under pandemien, og gjøre det trygt å ta bussen. Vi har i hovedsak benyttet egne kanaler for å gi fortløpende informasjon om reiseråd.

Nedenfor er eksempler på budskap som er kjørt på skjermene i bussene.

Reiseråd gå/sykle - Klikk for stort bilde

Reiseråd vent - Klikk for stort bilde

Vise hensyn - Klikk for stort bilde

7.5 Oppstart Hamar

Annonse for nytt busstilbud i Hamar-regionen fra 1. juli 2020 - Klikk for stort bilde

1. juli var det oppstart av nytt tilbud i Hamarregionen med nye traseer, nye rutetider og nye busser. Det ble gjennomført ulike informasjons- og markedsaktiviteter:

 • annonsering i lokalaviser og nettaviser
 • annonsering på facebook, snap og instagram
 • annonsering på alle skjermer i bussene
 • omtale i lokalaviser
 • husstandsinformasjon i postkasser i områder som får ny holdeplass
 • nytt linjekart for B-linjene (Bylinjer)
 • stand på Hamar skysstasjon for å informere og hjelpe de reisende
 • offisiell åpning på Stortorvet med snorklipping, politikere og presse 
Det var en stor gjeng fra Innlandstrafikk som deltok både på stand og offisiell åpning på Hamar den 1. juli. - Klikk for stort bilde

7.6 Sesong-kampanjer

Innlandet er et reiselivsfylke og Innlandstrafikk har ekstra tilbud til fjellområdene for turer om sommeren og for ski om vinteren.

På sommeren markedsfører vi busstilbudet til Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen. I vintersesongen markedsfører vi busstilbudet til skiløyper og alpinbakkene.

Annonse for Fjellruter sommer 2020 - Klikk for stort bildeAnnonse for Skibuss - Klikk for stort bilde

7.7 Billett på mobil

Med stengte framdører i lengre perioder av 2020, har det vært viktig å få flere til å forhåndsbetale billett for å sikre inntekt. Annonsering har hovedsakelig vært i egne kanaler med budskap om å laste ned billett-app og betale med mobil.

Dette har gitt effekt. I løpet av 2020 betalte nesten 50 % bussbilletten med mobil.

Annonse for reise-app og billett-app - Klikk for stort bildeAnnonse for reise-app og billett-app

7.8 Så bra

Bilde av tommer opp for at du kjøper billett på mobil - Klikk for stort bildeVi har videreført Så bra-konseptet i ny Innlandstrafikk drakt, for å bygge videre på en positiv busskultur. Hovedmålet er å få motiverte sjåfører og fornøyde passasjerer gjennom positive tiltak.

Mange av Så bra-budskapene har i år blitt koblet til reiseråd under pandemien.

Som et viktig Så bra-tiltak ble det sendt ut refleksvester til alle årets 1. klassinger i hele fylket. Formålet er å legge til rette for en trygg og sikker ferd til og fra skolen.

På refleksdagen 15. oktober gjorde vi et «stunt» i samarbeid med Trygg Trafikk og førsteklassingene på Rollsløkka barneskole på Hamar. Disse barna markerte dagen med å lage et reflekstre med Så bra-reflekser utenfor Høgskolen på Hamar for å oppfordre ungdommen og studentene til å bruke refleks. 

Førsteklassinger på Rollsløkka barneskole på Hamar pyntet et reflekstre til studentene på Høgskolen Hamar. - Klikk for stort bildeFørsteklassinger på Rollsløkka barneskole på Hamar pyntet et reflekstre til studentene på Høgskolen Hamar.

Barna danser refleksdansen og ble veldig fornøyd med reflekstreet - Klikk for stort bildeBarna danser refleksdansen og ble veldig fornøyd med reflekstreet

7.9 Nettside og sosiale medier

Hovedkanal for Innlandstrafikk er nettsiden: www.innlandstrafikk.no.

Nettsiden ble lansert 1.1.2020 og har siden oppstart hatt en positiv utvikling i antall brukere. De fleste brukerne benytter mobil som enhet for å søke informasjon på nettsiden.

Sosiale medier er en stor del av hverdagen til mange, og også en viktig kanal for Innlandstrafikk. Facebook har vært hovedkanalen i sosiale medier, med Instagram og Twitter som tilleggskanaler.

I 2020 har det blitt utarbeidet en egen strategi og innholdsplan for sosiale medier, med målsetting om at innholdet skal; forenkle, informere, inspirere og engasjere.

Nedenfor følger måltall og status for nettsiden og sosiale medier for perioden 1.1.2020 til og med 31.12.2020:

Tabell 10_ Adferd på nettsiden og sosiale medier 1.1.2020-31.12.2020
Kanal: Aktivitet: Forklaring: Antall:
Nettsiden: Brukere: Brukere som har innledet minst en økt i løpet av perioden 660 039  
  Økter/besøk: Samlet antall økter i løpet av perioden 1 393 466  
  Antall økter per bruker: Gjennomsnittlig antall økter per bruker   2,11
  Sidevisninger: Det totale antall sider som har blitt vist i perioden 2 774 741
Facebook: Reach Antall ganger innleggene har nådd ut til brukerne på Facebook 900 000
  Klikk Antall brukere på Facebook som har trykket for å se mer eller lese i kommentarfeltet 70 000
  Reaksjon Antall reaksjoner, delinger, liker eller kommentarer på Facebook 20 000