Årsrapport Innlandstrafikk 2020

Innlandstrafikk er et ekte barn av regionreformen, og ble døpt av fylkestinget i juni 2019 – et halvt år før fødselen. 

Lars Baukhol - Klikk for stort bildeSvangerskapstida ble benyttet til å rigge en organisasjon tilpasset den nye fylkeskommunen.

Vi startet med å drøfte kulturbygging og merkevaren Innlandstrafikk på en samling på Spidsbergseter høsten 2019.

Felles pris- og produktstruktur for kollektivtrafikken i Innlandet og skoleskyssreglement kom tidlig på plass.

Nye Facebook- og nettsider ble lansert ved nyttår sammen med ny billettapp, og Innlandet sto foran oss – klart til å bli erobret av det unge barnet.

Et annerledes år

De to første månedene av Innlandstrafikk sitt liv startet godt, med mange reisende på bussene og stor motivasjon til å fortsette den gode jobben med å få enda flere reisende.

Dessverre ble ungdomstiden til Innlandstrafikk tøff. Covid-19-pandemien slo til for fullt i mars, og satte hele organisasjonen og kollektiv-Norge på store prøvelser. Ingen hadde erfaringer fra en slik pandemi, og ingen visste hvor lenge den ville vare.

Over natta ble fokuset vridd fra markedsaktiviteter og mål om å øke antallet kollektivreisende, til nasjonale smittevernveiledere og tiltak om å fraråde folk å reise kollektivt.

Innlandstrafikk ble fort voksen og måtte håndtere krevende og hektiske aktiviteter på områder ingen hadde den minste anelse om da vi gikk inn i 2020. 

Flere større prosjekter

Selv om Covid-19 pandemien har påført oss mye ekstra arbeid, økte kostnader og tapte billettinntekter, har vi gjennomført flere større prosjekter i 2020.

Vi har gjennomført anbud for rutegående kollektivtransporttjenester i Lillehammerregionen og Nord-Gudbrandsdal med oppstart i henholdsvis juni 2021 og januar 2022.

Vi startet opp nytt rutetilbud i Hamarregionen 1. juli, med blant annet elbusser. Det var en milepæl for elektrifiseringen av kollektivtransporttilbudet i Innlandet og målet om nullutslipp i by fra 2025.

Og ikke minst har vi fått omprofilert de aller fleste av de 600 bussene som hver dag kjører på oppdrag for oss. Det er et viktig tiltak som har bidratt til å øke kjennskapen til merkevaren Innlandstrafikk.

Stolt av våre ansatte

Avslutningsvis vil jeg takke våre medarbeidere for stor innsats gjennom dette spesielle oppstartsåret. Tross mange utfordringer har de beholdt sitt gode humør og bidratt hver dag til at vi har levert et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud til innbyggerne i Innlandet.

Vi ser fram til en ny "normal" der vi igjen kan si SÅ BRA at du reiser med bussen!

Lars Baukhol
seksjonssjef kollektivtransport, Innlandstrafikk

PDF-versjon av årsrapporten for 2020 (PDF, 5 MB)