Årsrapport Innlandstrafikk 2020

1. Om Innlandstrafikk

Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. 

Et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud

Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er:

  • planlegging og organisering av skoleskyss
  • ruteplanlegging
  • konkurranseutsetting av rutetilbudet
  • salg og markedsføring, ruteopplysning
  • utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger

Kollektivtransporten er bærebjelken i mobilitetstilbudet for Innlandet. For å øke antallet kollektivreisende, utvikles et sømløst og effektivt kollektivtransporttilbud der potensialet for økning i antall reisende er størst.

Innlandstrafikk skal tilby innbyggerne i Innlandet et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud. Hyppige avganger, kort reisetid og effektive byttepunkt vektlegges. Gjennom å lære folk å reise kollektivt, økes bevisstheten til kollektivtilbudet og bidrar til holdningsendringer som gjør at kollektivtransport bli en større del av folks hverdag.

Innlandstrafikk består av faggruppene:

  • Økonomi og anskaffelser
  • Rutetilbud
  • Drift og Forvaltning
  • Salg og marked

Antall ansatte og årsverk i Innlandstrafikk per 31.12.2020 var henholdsvis 55 ansatte og 53,6 årsverk, med kontorsted Lillehammer og Folldal.

En del av de ansatte i Innlandstrafikk er samlet utenfor inngangen på fylkeshuset på Lillehammer. - Klikk for stort bildeEn del av de ansatte i Innlandstrafikk er samlet utenfor inngangen på fylkeshuset på Lillehammer.

Figur 1: Organisasjonskart Innlandstrafikk 2020

Organisasjonskart Innlandstrafikk - Klikk for stort bilde