Årsrapport Innlandstrafikk 2021

9 Nøkkeltall

Nøkkeltall for 2020 og 2021

Tabell 8: Nøkkeltall

Tabell 8: Nøkkeltall
Antall 2020 2021
Busser 596 595
Drosjer/turbiler 450 488
Sjåfører 1 750 1 578
Ordinære reiser totalt                         4 440 201 4 927 650
Reiser bybuss 2 475 733 2 794 552
Reiser regionlinjer 1 059 046 1 055 738
Reiser lokallinjer 905 422 1 077 360
Registrerte skolereiser med buss 3 086 386 3 449 871
Kjørte rutekilometer med buss 19 620 000 20 900 000
Henvendelser til Kundesenteret 77 456 82 317
Totalt CO2-utslipp i tonn 7 300 8 154