Årsrapport Innlandstrafikk 2021

Nettbasert årsrapport

Årsrapporten til Innlandstrafikk 2021 er nettbasert.

Annerledes år

2021 ble også et annerledes år, preget av pandemi og restriksjoner. Dette har satt sitt preg på kollektivtrafikken i Innlandet. Det har likevel vært mye aktivitet, og rapporten beskriver dette, samt nøkkeltallene for året som var.

God lesning!