Årsrapport Innlandstrafikk 2021

7 Bedre tjenester til kundene

Kunden skal oppleve at det er enkelt å finne ut når og hvor bussen går, samt å kjøpe billett.

Dagens kunder har store forventninger til Innlandstrafikk og hvilke tjenester som leveres. Innlandstrafikk arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre digitale tjenester, og målsettingen er at disse stadig skal bli bedre.

Billetter og sanntidsinformasjon

Bilde av mobil med billettapp - Klikk for stort bilde

Mobil-app

Innlandstrafikk benytter i dag to mobil-apper. I appen Innlandstrafikk billett kan man kjøpe alle typer billetter. I appen Entur ligger det reisesøk, samt enkeltbilletter og noen periodebilletter. Det er gledelig å se at billett-appene har tatt over så mye som 57 % av de totale salgsinntektene fra billettsalget.

Reisekort

Innlandskortet er et elektronisk reisekort som fungerer som billettbærer og kan benyttes ved kjøp av periodebilletter eller enkeltbilletter (reisepenger). I nettbutikken kan kundene fylle på Innlandskortet med reisepenger og periodebilletter. Innlandskortet kan i tillegg fylles på om bord i bussen eller på salgskontorer.

SMS-billett og betaling på bussen

I slutten av 2020 og i starten av 2021 ble det lansert SMS-billett på mobil. Dette var for at flere skulle ha mulighet til å betale bussbillett ved stengt fremdør uten smarttelefon. Kunden kan også kjøpe enkeltbillett om bord i bussen med både betalingskort og kontanter som betalingsmiddel.

Sanntidsinformasjon

Det har i løpet av 2021 blitt utført et omfattende arbeid med oppgradering av systemer for sanntidsinformasjon. Dette har resultert i bedre kvalitet på sanntidsinformasjon.

Skyssweb

Skyssweb er saksbehandlingssystemet som brukes for å behandle søknader om skoleskyss. Samtlige kommuner og de aller fleste grunnskoler har brukere i Skyssweb. Totalt er det ca. 600 medarbeidere ute i kommunene som bruker Skyssweb regelmessig og følger med på status for søknadene og hvordan skyssen er planlagt for den enkelte elev.

I 2021 ble datasikkerheten styrket ytterligere. Alle brukere av Skyssweb må nå benytte ID-porten ved innlogging. Systemet blir løpende oppdatert med tanke på data- og drifts-sikkerhet.

MinSkyss

MinSkyss er portalen som elever i videregående skoler benytter for å søke om skoleskyss. Søknader lagres og behandles i Skyssweb. I overkant av 7 300 søknader er mottatt via portalen for skoleåret 2021/2022.

Interne tjenester

Innlandstrafikk har mange fagspesifikke systemer som brukes internt i Innlandstrafikk. Dette er viktige systemer både for planlegging av kollektivtilbudet og for å sørge for moderne og forutsigbar informasjon.

DGBuss/DGgis er system for ruteplanlegging, produksjonsberegning og datagrunnlag for kunngjøring i reiseplanlegger og lignende.

Rutedata til Entur

Rutedata fra DGBuss blir eksportert og lastet opp til Enturs nasjonale rutedatabase ved hjelp av det nasjonale datautvekslingsformatet NeTEx. NeTEx er basert på relevante internasjonale standarder, og Enturs data på dette formatet er grunnlag for stadig flere tjenester.

Først ute var Enturs nasjonale reiseplanlegger, og siden har flere operatører og leverandører av billetterings- og sanntidsløsninger fulgt etter ved å hente driftsdata direkte fra Entur. Dette gjelder også vår billetteringsleverandør Fara, som i slutten av 2021 henter data fra Entur.

Entur er også en viktig intern tjeneste til planlegging, samordning og utsending av oppdrag i bestillingstransport (anropsstyrt trafikk) på samme måte som Trapeze Pass.

Kart

Innlandstrafikk bruker kart i mange oppgaver, og er avhengig av et godt og oppdatert kartgrunnlag. Holdeplasser blir registrert i Nasjonalt stoppestedsregister (NSR), og er grunnlag for alle beregninger for ruter og elevreiser, reisesøk og billettering.

Vegnett er grunnlag for ruteberegning, skyssberegning av elever, analyser, visualisering, og hentes fra Geonorge/NVDB. Vi oppdaterer også OpenStreetMap med for eksempel gangveger som brukes i Enturs reiseplanlegger.

InnlandsGIS er et samarbeid for kartinnsyn og enkle, fagrelevante kartverktøy i Innlandet.

Ny og bedre løsning for prissøk

Det har vært noe tilbakemeldinger fra kunder om at det er vanskelig å finne ut hva de ulike bussbillettene koster og hvilken billett som lønner seg å kjøpe.

Sammen med leverandøren av vår hjemmeside (ACOS) ble det utviklet en ny og bedre løsning for å gi en enkel oversikt hva bussbilletten koster og hvilken billett som lønner seg for den enkeltes reisebehov.

Bedre oversikt for kunden

Den nye løsningen fungerer på samme måte som en reiseplanlegger. Kunden legger inn reisestrekning (fra og til), reisefrekvens og alder i søkefeltet, og får oversikt over alle billetter og priser på aktuell strekning. Den største forbedringen fra tidligere er at prissøket beregner hvilken billett som lønner seg for kunden.

Nytt prissøk på nettsiden - Klikk for stort bildeNytt prissøk på nettsiden

Gode samhandlingsarenaer for utvikling av mobilitetsløsninger

Samarbeidet med Entur på reiseplanlegger og billettering har vært godt gjennom hele 2021. Årets nyheter på salg av billetter har vært periodebilletter 30 dager, som kom på plass for Voksen og Honnør fra mars og for Ung Voksen (20–30 år) fra oktober. I tillegg har flere av samarbeids-billettene tog/buss blitt tilgjengelige i Entur.   

Samarbeid tog/buss

Det har vært jobbet videre med samarbeidsavtaler tog/buss. Dette er et samarbeid med SJ Nord på Rørosbanen (Hamar-Rena) og Dovrebanen (Lillehammer-Dombås), og med Vy Tog på R10 (Drammen-Lillehammer) og Gjøvikbanen (Gjøvik-Oslo).

Lesbare billetter på tvers kom på plass i løpet av høsten. Dette gir en bedre og mer sømløse reiseopplevelser. Det har også bidratt til bedre statistikk og forenklet fakturering. Salget av samarbeidsbilletter har naturlig nok vært lavt på grunn av pandemi og mindre reiseaktivitet. 

Annonse for buss og tog i samme  billett - Klikk for stort bildeAnnonse for buss og tog i samme billett

I oktober ble det sammen med SJ Nord og Entur gjennomført en felles markedsføringskampanje av billettsamarbeidet på Rørosbanen. Informasjonskampanjen fokuserte på fordelen av kun en billett for både buss og tog, og Entur som salgskanal.

Kampanjen ble publisert på nettsiden, Facebook, infotainment, digitale annonser og i presseskriv. Entur tok også kampanjen inn i sin «always-on-annonsering».