Årsrapport Innlandstrafikk 2021

3 Klimavennlig kollektivtilbud

Innlandstrafikk følger opp fylkeskommunens mål for klimaarbeidet med krav til klimagassreduksjon i kontraktene med transportørene.

Klimagassutslippene i Innlandet skal reduseres med 50 % innen 2030, med referanseår 2018. Målet gjelder for direkte utslipp. Direkte utslipp fra kollektivtransporten omfatter utslipp fra forbrukt drivstoff og energi. (Fylkesbudsjettet 2022–2025)

Figur 2: Direkte utslipp 2018–2021 - Klikk for stort bildeFigur 2: Direkte utslipp 2018–2021

Økningen i direkte utslipp i 2020 og 2021gjenspeiler lavere andel biodrivstoff enn i 2019. Målet om 50 % reduksjon av direkte klimagassutslipp innen 2030 krever ytterligere kutt, ca.1 800 tonn i forhold til 2021-nivå. Dette tilsvarer at ca. 650 000 liter fossil diesel (autodiesel) må erstattes med utslippsfri eller fossilfrie energi og drivstoff i drift.

Fossilfritt innen 2025

Innlandet fylkeskommunes virksomhet skal være fossilfri innen 2025. Fossilfri virksomhet defineres som at fylkeskommunen benytter energikilder som ikke gir direkteutslipp av fossil CO2. Fylkeskommunen skal også jobbe for å kutte i indirekte utslipp, gjennom å redusere utslippene fra forbruk av varer og tjenester. (Fylkesbudsjettet 2022-2025)

Figur 3: Forbruk drivstoff 2018-2021 - Klikk for stort bildeFigur 3: Forbruk drivstoff 2018-2021

I 2021 ble 1,6 millioner kilometer kjørt med elbusser i Hamar, og i Lillehammer fra juni 2021, med et energiforbruk på ca. 2 millioner kWh totalt. Forbrukt strøm erstatter ca. 500 000 liter diesel.

4,35 millioner liter avansert biodiesel og 1,73 mill. liter fossil diesel er rapportert forbruk i 2021. Innlandet fylkeskommunes kollektivtransport er ca. 74 % fossilfri pr 31.12.2021 (85 % fossilfri 31.12.2019).

Målet om fossilfri fylkeskommunal virksomhet innen 2025 innebærer at 1,73 millioner liter fossil diesel må erstattes med utslippsfri eller fossilfri energi innen 2025.