Årsrapport Innlandstrafikk 2021

8 Markedstiltak

Målsettingen med Innlandstrafikk sitt markedsarbeid er å støtte og bidra til å nå våre mål, samt bygge et godt omdømme og styrke merkevaren Innlandstrafikk.

8.1 Merkevaren Innlandstrafikk

Arbeidet med å bygge merkevaren, Innlandstrafikk, med ny logo og profil, startet i 2019. I 2021 fortsatte dette arbeidet med blant annet profil og omdømmekampanjer.

Profilkampanjer – Vel framme

Kampanjekonseptet for profil heter Vel framme. Det bygger på foto og film og kommuniserer at Innlandstrafikk sørger for at reisen dit du skal er trygg og enkel, det være seg til skole, jobb og venner. Målet er å vise at bussen kan være et alternativ for flere. Konseptet bygger på emosjonelle verdier med kunden i fokus.

Høsten 2021 ble kampanjen vist i ulike kanaler, som nettaviser, sosiale medier og kino. Resultatene for rekkevidde og synlighet ble gode, med 2 817 231 annonsevisninger og 4 632 annonseklikk. 

Annonse for profilkampanjen Vel framm - Klikk for stort bildeAnnonse for profilkampanjen Vel framm

10-kroners kampanje

Annonse til 10-kroners kampanjen - Klikk for stort bildeAnnonse til 10-kroners kampanjen

Formålet med kampanjen var å få flere tilbake på bussen når samfunnet åpnet opp igjen. Dette var en politisk bestilling og fylkestinget bidro med fem millioner i støtte til tiltaket.

10-kronerskampanjen ble kjørt i hele desember på alle våre busslinjer i Innlandet. Dessverre ble framdørene igjen stengt på alle bussene den 14. desember på grunn av pandemien. Kampanjen oppnådde derfor ikke ønsket effekt – som var å få flere tilbake på bussen.

Kampanjen oppnådde likevel god synlighet med annonseringen, og det var positivt for omdømmebyggingen av Innlandstrafikk.

Kjennskap til Innlandstrafikk

Kjennskapen til Innlandstrafikk har blitt målt både i 2020 og 2021 for å følge med på utviklingen av merkekjennskapen. Fra januar 2020 til november 2021 har kjennskapen økt med 17 %, fra 11 % til 38 % (uhjulpen kjennskap). Se figur 10 i kapittel om Kundene.

8.2 Informasjonskampanjer

2021 har vært et nytt år preget av koronapandemien med strenge koronatiltak og varierende grad av lokale og nasjonale reiseråd. Innlandstrafikk sin viktigste rolle har vært å påse at kollektivtilbudet har fremstått som trygt og pålitelig for de som har reist med oss.

Trygge reiser

Mye av markedsarbeidet i 2021, som i 2020, har vært preget av å gi de reisende god informasjon om hvordan de skal reise under pandemien og gjøre det trygt å ta bussen. Egne kanaler har i hovedsak blitt benyttet for å gi fortløpende informasjon om reiseråd.  

Eksempel på ett av flere budskap som er vist på skjermene i bussene - Klikk for stort bildeEksempel på ett av flere budskap som er vist på skjermene i bussene

Forhåndsbetalte billetter

Lange perioder med stengte framdører har skapt utfordringer med billettkjøp og andelen av kunder som ikke har kjøpt billett har økt.

Et viktig mål for informasjonskampanjene har vært å få flere til å forhåndsbetale billetter, med billett-appene Entur og Innlandstrafikk Billett, eller med SMS-billett. Dette har gitt effekt. I løpet av 2021 økte andelen salg via mobil-app fra 44 % i 2020 til 57 % i 2021.  

8.3 Rutetilbudskampanjer

Nytt rutetilbud i Lillehammerregionen ble markedsført. Tilbudet som startet 21. juni, med blant annet 15 nye elbusser i bytrafikken.

I tillegg har det blant ennet vært arbeidet med synliggjøring av fjellruter i Gudbrandsdalen og Valdres, Sommerbussen til Hunderfossen Eventyrpark og forbedret tilbud på linje 100 mellom Gjøvik, Hamar og Elverum.

Oppstart Lillehammer

21. juni var det oppstart av nytt busstilbud i Lillehammerregionen med nye traseer, nye rutetider og nye busser.

Annonse for nytt busstilbud i Lillehammer-regionen - Klikk for stort bildeAnnonse for nytt busstilbud i Lillehammer-regionen

Det ble gjennomført ulike informasjons- og markedsaktiviteter:

  • Annonsering i lokalaviser og nettaviser
  • Annonsering på Facebook, Snap og Instagram
  • Annonsering på alle skjermer i bussene
  • Omtale i lokalaviser
  • Husstandsinformasjon i postkasser i områder som mistet tilbudet
  • Nytt linjekart for B-linjene (bybusser)
  • Stand på Lillehammer skysstasjon for å informere og hjelpe de reisende
  • Offisiell åpning på Lilletorget med snorklipping, politikere og presse

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen klippet snoren og erklærte det nye busstilbudet for åpnet. Foto: Lillehammer lyd og lys - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen klippet snoren og erklærte det nye busstilbudet for åpnet. Foto: Lillehammer lyd og lys

Linje 100 og 105 Gjøvik-Hamar-Elverum

18. oktober var det endringer i rutetider og hvordan linje 100 og 105 ble koblet sammen mellom Elverum, Hamar og Gjøvik. Bakgrunnen var å knytte Mjøsbyene sammen på en bedre måte slik at de reisende kunne ta bussen fra Elverum til Gjøvik uten å bytte buss. Endringen ble markedsført med annonser, både digitalt og papir, på busskjermer og i sosiale medier.

Annonse for endring i nye rutetider mellom Elverum og Gjøvik - Klikk for stort bildeAnnonse for endring i nye rutetider mellom Elverum og Gjøvik

Sesongkampanjer

Innlandet er et reiselivsfylke og Innlandstrafikk har ekstra busstilbud til fjellområdene for turer om sommeren og for ski om vinteren. På sommeren ble det markedsført busstilbudet til Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen. I vintersesongen ble det markedsført busstilbudet til skiløyper og alpinbakkene.

Annonse Fjellruter - Klikk for stort bildeAnnonse Fjellruter

Annonse for Skibussen - Klikk for stort bildeAnnonse for Skibussen

8.4 Holdningskampanjer

Holdningsprosjektet Så bra har vært noe nedtonet i 2021, spesielt med tanke på uteaktivitet. Men vi har brukt Så bra-budskap i kommunikasjonen om reiseråd på bussen.

Refleks-tre på NTNU

Som et viktig Så bra-tiltak ble det også i år sendt ut refleksvester til alle årets 1. klassinger i hele fylket. Formålet er å legge til rette for en trygg og sikker ferd til og fra skolen.

På refleksdagen 15. oktober gjorde vi et «stunt» i samarbeid med Trygg Trafikk og en barnehage på Gjøvik. Disse barna markerte dagen med å lage et refleks-tre med Så bra-reflekser utenfor NTNU på Gjøvik for å oppfordre studentene til å bruke refleks.

En barnehage på Gjøvik har pyntet et reflekstre til studentene på NTNU Gjøvik - Klikk for stort bildeEn barnehage på Gjøvik har pyntet et reflekstre til studentene på NTNU Gjøvik

Skjalg Wigenstad fra Innlandstrafikk følger oppfordringen om å bruke refleks - Klikk for stort bildeSkjalg Wigenstad fra Innlandstrafikk følger oppfordringen om å bruke refleks

 

8.5 Kanaler

Hovedkanalen for Innlandstrafikk er nettsiden: innlandstrafikk.no. Nettsiden ble lansert 1.1.2020 og har siden oppstart hatt en positiv utvikling i antall brukere. De fleste brukere benytter mobil som enhet for å søke informasjon på nettsiden.

Sosiale medier

Sosiale medier er en stor del av hverdagen til mange, og også en viktig kanal for Innlandstrafikk. Facebook er hovedkanalen til markedsføring og informasjon, og Instagram er en tilleggskanal. Twitter brukes til trafikkmeldinger.

Innlandstrafikk har hatt god erfaring med bruk av sosiale medier under koronapandemien, både som informasjonskanal og for kundedialog.

Nedenfor følger måltall og status for nettsiden og sosiale medier for perioden 2020 og 2021:

Tabell 7: Adferd på nettsiden og sosiale medier

Tabell 7: Adferd på nettsiden og sosiale medier
Kanal Aktivitet Forklaring Antall i 2020 Antall i 2021
Nettsiden Besøk: Samlet antall besøk i løpet av perioden 1 393 466 1 117 700
Nettsiden Sidevisninger: Det totale antall sider som har blitt vist i perioden 2 774 741 2 373 148
Facebook Rekkevidde Antall ganger innleggene har nådd ut til brukerne på Facebook 900 000* 665 000*
Facebook Klikk Antall brukere på Facebook som har trykket for å se mer eller lese i kommentarfeltet 70 000* 50 000*
Facebook Reaksjon Antall reaksjoner, delinger, liker eller kommentarer på Facebook 20 000* 20 000*
Facebook Følgere 8 448 9 952
Twitter Tweets 140 357
Twitter Følgere 210 322
Twitter Rekkevidde   200 776
Instagram Innlegg 52* 70*
Instagram Følgere 427 624

* Tallene viser bare innlegg som er lagt ut på egne sider uten å betale for å få flere visninger / nå ut til flere brukere.