Årsrapport Innlandstrafikk 2021

1 Innledning

Året 2021 startet bortimot slik 2020 sluttet med Covid-19 og til dels enda strengere smitteverntiltak for befolkningen.

Fra gjenåpningen av samfunnet i slutten av september og frem til den nye koronavirusvarianten omikron ble oppdaget i Norge i november, begynte vi virkelig å få trua på at det nå går den rette veien.

Økning i antall reisende

Antallet reisende var økende gjennom høsten. Vi hadde store forhåpninger til at 10-kroners kampanjen skulle bidra til enda flere reisende og en god start inn i det nye året. Slik ble det dessverre ikke. Framdøra på bussene ble stengt igjen fra 14. desember, og fra 15. desember ble det en ny periode på hjemmekontor.

Antall reisende økte med nærmere 500 000 reisende fra året før. Likevel ble det en nedgang på 23,7 % fra "normalåret" 2019.

Bussulykken på Tangen 11. mars

Fjoråret ble også preget av en tragisk bussulykke på Tangen den 11. mars der en av sjåførene til Vy Buss omkom. En slik hendelse gjør noe med oss alle. Vy Buss ivaretok alle involverte, passasjerene, den andre sjåføren og kollegene på en veldig god måte. Ulykken satte naturligvis fokus på sjåførenes sikkerhet i bussene, og Statens havarikommisjon besluttet å gjennomføre en undersøkelse av møteulykken.

De økonomiske rammene for kollektivtransport har vært krevende i 2021. Med reduserte budsjettrammer og økte kostnader til klima- og miljøkrav i transportkontraktene, har det vært lite handlingsrom til utvikling av kollektivtilbudet.

Selv om vi innimellom synes det har vært litt trått med både en langdryg koronapandemi og redusert økonomisk handlingsrom, har vi likevel fått utrettet mye og levert godt på de oppgavene vi er satt til å løse.

Bedre busstilbud i Lillehammerregionen

Den 21. juni fikk Lillehammerregionen et bedre busstilbud på de største holdeplassene og en mer miljøvennlig kollektivtransport. Med 15 nye elbusser i drift nådde vi en ny og viktig milepæl i elektrifiseringen av kollektivtransporttilbudet i Innlandet. Disse bussene vil bidra til å redusere utslippet av klimagasser med 1000 tonn per år.

Kjennskap til Innlandstrafikk har økt

Markedsplanen for 2021–2024 kom på plass med flere planlagte aktiviteter for å få folk tilbake på bussen. Det er gledelig å se at kjennskapen til Innlandstrafikk som merkevare har økt gjennom året.

Resultatene for Innlandet på det nasjonale Kollektivbarometeret viser en liten økning på de fleste målepunkter, med unntak av målepunktet Kollektivtrafikkens rolle i samfunnet. Her fortsatte nedgangen litt fra 2019.

Krevende jobb foran oss

Vi gjennomførte en befolkningsundersøkelse i fjor høst om blant annet transportmiddelbruk og reisevaner. Den viser at vanlige biler og elbiler dominerer med en markedsandel på 75 % i Innlandet etter to år med pandemi. Vi har derfor en stor og krevende jobb foran oss med å øke andelen grønn mobilitet på bekostning av personbiltransport i tiden fremover.

Det er betryggende å se at vi har fått god erfaring i å håndtere pandemien, både internt og eksternt overfor våre reisende. Samtidig som vi har levert godt på vedtatte mål.

Takk til alle medarbeidere for stor innsats og vel utført jobb i 2021!

Lars Baukhol - Klikk for stort bilde

Lars Baukhol
seksjonssjef kollektivtransport, Innlandstrafikk

PDF-versjon av årsrapporten for 2021 (PDF, 3 MB)