Årsrapport Innlandstrafikk 2022

8 Markedstiltakene

Målsettingen med Innlandstrafikk sitt markedsarbeid er å støtte og bidra til å nå mål om å øke andelen reisende, samt bygge et godt omdømme og styrke merkevaren til Innlandstrafikk. 

Profil og merkevare

I midten av januar 2022 kunne vi endelig åpne dørene igjen på bussen, ønske kundene velkommen tilbake på bussen og markedsføre kollektivtilbudet. I 2022 ble det ekstra viktig å bygge omdømme og skape positivitet gjennom kampanjer og synlighet.

Vel framme 

Vel framme er profilkonseptet, som bygger på foto og film og kommuniserer at Innlandstrafikk sørger for at reisen dit du skal er trygg og enkel, det være seg til skole, jobb, venner eller til fritidsaktiviteter. Målet er å vise at bussen kan være et alternativ for flere. Konseptet bygger på emosjonelle verdier med kunden i fokus og ble høsten 2022 vist i sosiale medier og på alle kinoer i Innlandet. 

Bilde av to venninner som er på skogstur og har kommet seg vel fram til plassen de skal slå leir - Klikk for stort bilde

Omprofilering av holdeplasser og knutepunkt

I 2022 har vi jobbet med profil og informasjon på knutepunkt og holdeplasser i Innlandet. I dette arbeidet har vi både ryddet og fjernet «gamle» skilt og oppgradert med ny profil og informasjon. Dette arbeidet er viktig for å bygge omdømme og gjøre det enklere å reise kollektivt.

Hamar skysstasjon, Elverum skysstasjon, Kongsvinger stasjon, Gjøvik skysstasjon, Brumunddal sentrum og Moelv stasjon har alle blitt omprofilert i 2022. I tillegg har ombyggingsprosjekter på knutepunkt rundt omkring i fylket gitt oss mulighet til å profilere knutepunktet, dette gjelder blant annet Otta skysstasjon. Arbeidet med profilering av skysstasjoner fortsetter i 2023. 

Bilde av Elverum skysstasjon og nye plattformskilt - Klikk for stort bildeElverum skysstasjon med nye plattformskilt

Holdeplasser har blitt vektet etter antall reisende, og dette har definert hvilken type informasjon som skal være på holdeplassen. Denne gjennomgangen har ført til at flere holdeplasser får informasjonsskilt istedenfor oppslag med rutetider. På disse skiltene står det navn på holdeplass, kontaktinformasjon, og en QR-kode som tar kundene direkte til avganger fra holdeplassen i Entur. Informasjonen er på norsk og engelsk.

I løpet av 2022 er det montert 492 av 940 planlagte informasjonsskilt. Arbeidet fortsetter i 2023.

Bilde viser ett nytt informasjonsskilt som henger på en buss stolpe med enkel informasjon til de reisende og en QR kode som kan sende de reisende direkte til Entur - Klikk for stort bildeNytt informasjonsskilt med QR kode

Kampanjer

Oppstart Nord-Gudbrandsdalen

1. januar var oppstart av ny kontrakt i Nord-Gudbrandsdalen og dette ble markedsført. Alt kampanjemateriellet var på nynorsk, siden dette var i et område med nynorsk som hovedmål. Annonse for nytt busstilbud i Nord Gudbrandsdalen, med illustrasjoner av folk på reise og med budskap om at Vi sjåast på bussen. Linje 142 og 143 køyrer deg mellom Bismp og Lillehammer - Klikk for stort bilde

 • Nyhet på nettsiden
 • Annonsering i lokalaviser og nettaviser
 • Annonsering på Facebook, Snap og Instagram 
 • Annonsering på alle skjermer i bussene
 • Dekor bakside buss
 • Omtale i lokalaviser

Reis smart 

I april kjørte vi kampanje med tema; Reis smart med bussen. Målet med kampanjen var å synliggjøre hvilken billett som lønner seg og hvor mye man kan spare på å velge buss sammenlignet med bil. På nettsiden ble det vist eksempler på strekninger med priseksempler og hvor mye man kan spare, både på en måned, og i løpet av 10 måneder. Annonse med illustrasjoner av folk på reise og med budskap om å Reis smart med busse og en lenke til hva man kan spare - Klikk for stort bilde
Det ble gjennomført ulike informasjons- og markedsaktiviteter: 

 • Artikkel på nettsiden
 • Annonsering i nettaviser
 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Annonsering på alle skjermer i bussene
 • Stand på skysstasjoner

10-kroners kampanje 

I hele juli kostet det kun 10 kroner for enkeltbillett på alle Innlandstrafikk sine busslinjer. Formålet med kampanjen var å få flere til å velge bussen i sommer. Dette var en politisk bestilling og fylkestinget bidro med 5 millioner i støtte til tiltaket.

Det ble gjennomført ulike informasjons- og markedsaktiviteter: 

 • Pressemeldinger
 • Nyhet på nettsiden
 • Annonsering i nettaviser og papiraviser
 • Annonsering på Facebook og Instagram
 • Annonsering på alle skjermer i bussene
 • Dekor på bybusser og regionbusser

Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra både reisende og sjåfører. Folk benyttet anledningen til å ta bussen rundt omkring i Innlandet, og det ble mye omtale av kampanjen i lokalaviser.

Reisetallene for juli viste at det var 46 % flere reiser i juli 2022, sammenlignet med juli 2021, generelt på alle reiser i Innlandet. Det var flere som reiste både i byene, mellom regionene og til fjells. Ser vi på de ulike linjene, så var det størst økning på regionlinjer med en endring på 78 %.

For eksempel linje 100 Elverum-Hamar, linje 120 Kongsvinger-Charlottenberg, linje 142 Lillehammer-Otta-Bismo og linje 137 Fagernes-Beitostølen-Lom.En gul og frisk annonse med budskap om å ta buss for en 10 er. I juli betaler su kun 10 kroner for enkeltbilletter i hele Innlandet. - Klikk for stort bilde

Reiselivsruter 

Innlandet er et reiselivsfylke og Innlandstrafikk har ekstra busstilbud til fjellområdene for turer om sommeren og for ski om vinteren. På sommeren markedsfører vi busstilbudet som Fjellruter til Jotunheimen, Rondane, Valdres og Gudbrandsdalen. I vintersesongen markedsfører vi busstilbudet som Skibusser til skiløyper og alpinbakker. 

Når det gjelder Fjellruter ble det i 2022 samarbeidet ekstra godt med lokalt reiseliv og lagt inn mye ressurser på markedsføring. Det ble blant annet laget en ny landingsside for fjellrutene på nettsiden. I denne prosessen hadde vi jevnlige møter med destinasjonsselskapene for å forankre konseptet og rutetilbudet. I tillegg samarbeidet vi om deling av innhold på nettsider og i sosiale medier. 

Det ble utarbeidet et nytt kart som synliggjorde mulighetene for mobilitet i fjellet. Kartet var tilgjengelig både digitalt og som trykksak. I juni ble det i samarbeid med destinasjonsselskapene arrangert visningsturer med buss for reiselivet til Gjendesheim og Leirvassbu. Formålet var i første omgang å gi kunnskap om rutetilbudet, men også forankring av konseptet og muligheter for tilbakemeldinger. Et oversiktskart over hvor alle busslinjene kjører i fjellet i Gudbrandsdalen, Jotunheimen, Valdres og Rondane - Klikk for stort bildeFjellrutesesongen ble evaluert med reiseliv og transportører på Gjendesheim den 6. september. Fjellrutene til Innlandstrafikk hadde i sommerferien 2022 en økning på 37 % sammenlignet med 2019-sesongen. 

Stronger Combined

Stronger Combined er et internasjonalt prosjekt som tar for seg kombinert mobilitet i distriktene. Prosjektet er en del av EUs Interreg program for Nordsjøregionen. Formålet er å bedre forutsetningene for kombinert mobilitet i Jotunheimområdet, og å gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport framfor privatbil ved besøk i regionen.

Prosjektet har vært knyttet opp mot Fjellrutene og spilt en viktig rolle for helheten. I forbindelse med prosjektet ble det i 2020 opprettet to bestillingslinjer, 2035 til Veodalen og 3033 til Eidsbugarden.

De to bestillingslinjene ble videreført til 2022. Tanken har vært å gi de reisende et tilbud på første- og siste del av reisen, og på andre tidspunkt enn ordinær kollektivtransport. Pandemien satte sitt preg på prosjektet de to første årene og foran siste sesong ønsket vi å fokusere mer på markedsføring, informasjon, kunnskap og eierskap rundt fjellrutekonseptet. Pilot-rutene i Stronger Combined prosjektet hadde en dobling i antall reisende sammenlignet med de to tidligere årene rutene gikk. Prosjektet ble avsluttet ved årsskiftet.

Bestillingsrutene i fjellrutekonseptet er taktet med de ordinære rutene slik at det også er et tilbud på første og siste del av strekningen for de som ønsker å benytte seg av kollektivtransport i fjellet.

Stronger Combined har samarbeidet med to andre prosjekter sesongen 2022. Det ene prosjektet er «Pathways» i regi av TØI, som er en reisevaneundersøkelse på reiser i fjellet. 

Det andre prosjektet er samarbeid med DNT om prosjekt «Grønt Kort», som har som formål å endre reisevaner og oppfordre de som ferdes i fjellet til å benytte kollektivtransport. Som en del av prosjektet gis det et gavekort til alle overnattingsgjester som har benyttet kollektivtransport på sin reise. 

Bybuss-kampanje

I 2022 var det viktig å få flere til å velge bussen igjen. I denne kampanjen var målgruppen innbyggerne i byene i Innlandet; Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Elverum. I kampanjen ble det synliggjort fordeler med å ta bussen, sammenlignet med å ta bilen. 

Annonse med illustrasjoner av buss i byen, og med budskap om at full buss er ca. 40 biler mindre. Mindre kø med bybussen - Klikk for stort bilde

Annonse med illustrasjoner av buss i bymiljø. Med budskap om at bussen har plass til flere. Bli med bussen. - Klikk for stort bilde

Det ble gjennomført ulike informasjons- og markedsaktiviteter: 

 • Annonser sosiale medier
 • Annonser i nettaviser
 • Artikkel på nettsider
 • Infotainment
 • Bakside buss

Så bra 

To ansatte på Innlandstrafikk står på stand på Høyskolen Innlandet og hjelper studenter med alt de lurer på om bussen. - Klikk for stort bildeStand på Høyskolen LillehammerEndelig kunne vi være mer ute igjen og møte kunder og sjåfører for å bygge positivitet og omdømme. Vi har vært på stand på høgskoler for å møte studentene, på skysstasjoner for å møte de reisende, på kjøpesentre og i sentrum for å møte de som er på handel og jobb.

Bilde inne på bussen som er pyntet med julekuler og granbar girlander - Klikk for stort bildeVi pyntet bybusser med julepynt I tillegg har vi vært på sjåførrom og pratet med sjåfører og pyntet busser med julepynt for å spre juleglede.

Som et viktig Så bra-tiltak ble det også i år sendt ut refleksvester til alle årets 1. klassinger i hele fylket. Formålet er å legge til rette for en trygg og sikker ferd til og fra skolen. Den 20. oktober 2022 var det refleksens dag, og Innlandstrafikk markerte dagen med flere ulike aktiviteter.

Vi fikk barn fra Hammermo barnehage i Lillehammer til å pynte et tre med reflekser utenfor Høgskolen. Målet var å oppfordre studentene til å gå på "refleks-slang".  

I tillegg stod vi sammen med Trygg Trafikk, Norges Automobil Forbund, politiet, Statens vegvesen og ulike trafikkskoler på Lillehammer skysstasjonen og delte ut reflekser.   

Bilde av flere personer fra politiet og Trygg Trafikk og flere som står på stand på Lillehammer skysstasjon og deler ut refleks til reisende - Klikk for stort bildePå refleksens dag hadde vi felles markering med Trygg Trafikk, NAF, politiet, NFL og Statens vegvesen og ulike trafikkskoler på Lillehammer skysstasjon.

Nettsiden og sosiale medier 

Hovedkanalen for Innlandstrafikk er nettsiden: www.innlandstrafikk.no. Nettsiden ble lansert 1.1.2020 og har siden oppstart hatt en positiv utvikling i antall brukere. De fleste brukerne benytter mobil som enhet for å søke informasjon på nettsiden. 

Sosiale medier er en stor del av hverdagen til mange, og også en viktig kanal for Innlandstrafikk. Facebook har vært hovedkanal i sosiale medier, med Instagram og Twitter som tilleggskanaler. 

Tabell 8: Måltall og status for nettsiden og sosiale medier for perioden 2020 til 2022: 

Tabell 9: Adferd på nettsiden og sosiale medier
Kanal Aktivitet Forklaring Antall i 2020 Antall i 2021 Antall 2022
Nettsiden Besøk: Samlet antall besøk i løpet av perioden 1 393 466 1 117 700 1 602 155  
Nettsiden Sidevisninger: Det totale antall sider som har blitt vist i perioden 2 774 741 2 373 148 1 889 464
Facebook Rekkevidde Antall ganger innleggene har nådd ut til brukerne på Facebook 900 000* 665 000 444 254

Tallene viser en nedgang i rekkevidde for poster på Facebook fra 2020 til 2022. Hovedforklaringen er koronainformasjon. Antall innlegg per år har gått ned i takt med at behov for informasjon om korona gikk ned. For eksempel i 2020 ble det postet nesten dobbelt så mange poster som i 2022. I tillegg fikk poster med informasjon om korona høy rekkevidde.

Det blir flere besøk på nettsiden, men færre sidevisninger. Dette kan tyde på at mange får den informasjon de søker på første side og ikke har behov for å gå på flere sider på nettet