Årsrapport Innlandstrafikk 2022

2 Om Innlandstrafikk

Seksjon kollektivtransport i samferdselsavdelingen - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger. 

Innlandstrafikk består av enhetene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi har kontorsted på Lillehammer og i Folldal.

Figur 1: Organisasjonskart Innlandstrafikk 2022

Organisasjonskart som viser  hvordan administrasjonen er organisert med seksjonssjef og enhetsledere - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart for Innlandstrafikk 2022

Personal og bemanning

Som en del av OU-prosessen i samferdselsavdelingen ble det gjort noen organisatoriske endringer. Lena Sjøvold ble ansatt som enhetsleder på Kundesenteret fra mai og Tor Haugstulen gikk over i en rolle som lederstøtte for ledergruppa fra samme dato.

Heidi Skåret gikk over i annen rolle i Eiendomsavdelingen i fylkeskommunen i februar, og Trine Anette Kvalen ble ansatt som ny enhetsleder for Økonomi og kontrakt fra slutten av april. Kari Dyvesveen gikk over i annen rolle ved Fagskolen i Innlandet i august og Tina Wold ble fast ansatt fra oktober. I tillegg sluttet Jon Vegard Torgersrud i august, Kenneth Maanum sluttet i september og Shahnaz Khani sluttet i oktober.

Innlandstrafikk mistet også en erfaren, kunnskapsrik og faglig dyktig person i Elisabeth Lande som gikk bort i april etter kort tids sykeleie på grunn av alvorlig sjukdom.

Innlandstrafikk har ved utgangen av 2022 totalt 47,8 årsverk fordelt på 50 ansatte.  

Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Vi er glade og stolte over at Stine Fredriksen fikk Kollektivtrafikkforeningens pris som årets ildsjel 2022. Stine ble nominert til prisen av sine kollegaer i Innlandstrafikk for sitt årelange arbeid med å forberede kollektivtilbudet i by og land, være pådriver for innovasjon om samarbeid for sømløse reiser, og å alltid sette kunden i fokus.

Stine Fredriksen på scenen og takker for utdelingen av Kollektivtrafikkprisen - Klikk for stort bildeEnhetsleder Stine Fredriksen i Innlandstrafikk har fått prisen Årets ildsjel i kollektivtrafikken.

Et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud

Kollektivtransporten er bærebjelken i mobilitetstilbudet for Innlandet. For å øke antallet kollektivreisende utvikles et sømløst og effektivt kollektivtransporttilbud der potensialet for økning i antall reisende er størst.

Innlandstrafikk skal tilby innbyggerne i Innlandet et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud. Hyppige avganger, kort reisetid og effektive byttepunkt vektlegges. Gjennom å lære folk å reise kollektivt økes bevisstheten til kollektivtilbudet og bidrar til holdningsendringer som gjør at kollektivtransport bli en større del av folks hverdag.

Førende plandokumenter

Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021-2030, vedtatt i sak 76/2021 i fylkestinget, har ambisiøse målsetninger. Innlandet fylkeskommune skal gjennom mobilitetsstrategien bidra til at alle skal kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt i og gjennom Innlandet.

Mobilitetsstrategien er en oppfølging av Innlandsstrategien og konkretiserer hvordan Innlandet fylkeskommune skal følge opp Innlandsstrategiens visjon, mål og føringer for mobilitetsområdet. All persontransport, reiser eller andre former for personforflytning omfattes av mobilitetsstrategien. God bevegelsesfrihet for alle er en forutsetning for næringsutvikling, bosetting og trivsel i hele fylket.

Handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-2026, vedtatt i sak 69/2022 i fylkestinget, er utarbeidet som en oppfølging til vedtatt mobilitetsstrategi for Innlandet. Del 1 av handlingsplanen inneholder mål, føringer, økonomiske forutsetninger, prinsipper og satsingsområder for kollektivtransporten. Del 2 angir de konkrete konsekvensene for rutetilbudet ved ulike økonomiske forutsetninger. Del 1 og del 2 av handlingsplanen må sees i sammenheng.