Årsrapport Innlandstrafikk 2022

6 Salg og salgskanaler

I løpet av 2022 har enda flere tatt i bruk mobilen som betalingsmiddel på bussen. Kundene opplever dette som en rask og effektiv betalingsmåte. Samtidig går ombordstigning smidigere og bussen kommer raskere frem. 

Totalt salg

Pandemien har preget billettsalget de to siste årene. Perioder med stengte framdører har vært utfordrende fordi flere betalingsmåter ikke har kunne vært brukt.

Men i 2022 var det kun restriksjoner i starten av året, så det meste av 2022 har kundene kunne bruke alle betalingsmåter. Salget i 2022 nærmer seg snart på nivå med 2019, som var et normalt år uten pandemi og restriksjoner.

Figur 13: Totalt salg per år
Søylediagram som viser utviklingen av salget fra 2019 til 2022. Salget i 2022 er nesten på nivå med normalåret 2019 - Klikk for stort bilde

Figur 14: Salg per måned og år

Graf som viser hvordan salget varierer gjennom året. Salget i 2022 viser at vi nesten er på nivå med normalåret 2019 - Klikk for stort bilde

Salg per salgskanal

Innlandstrafikk selger billetter i flere ulike kanaler. Billetter selges på buss, mobil-app, nettbutikk, salgskontor og som SMS-billett.

I 2022 er fortsatt mobilen vår største salgskanal, med en andel på 50,8 %, men andelen som kjøper billett om bord på bussen har økt siden 2021. Dette er naturlig siden de reisende igjen kunne kjøpe billett om bord på bussen.

Figur 15: Salg per salgskanal
Søylediagram som viser at det blir flere og flere som kjøper bussbillett på mobil og færre og færre som kjøper billett på buss - Klikk for stort bilde


Figur 16: Andel per salgskanal 2022

Kakediagram som viser at mobilen er den største salgskanalen, med en andel på 50.8%. Deretter kommer bussen med 41.6 % - Klikk for stort bilde