Årsrapport Innlandstrafikk 2022

7 Bedre tjenester til våre kunder

Kundene har store forventninger til at det skal være enkelt og forutsigbart å reise kollektivt. Det skal være enkelt å finne reisealternativer og kjøpe billett for reisen.

I tillegg skal kundene få god informasjon om avvik og eventuelle andre hendelser før og under reisen. Målet er at kunden skal oppleve en god og trygg reise med Innlandstrafikk.  

Billettering og sanntidsinformasjon 

I siste del av 2022 har vi gjennomført et pilotprosjekt hos to transportører for å teste ut nytt billetteringsutstyr i buss. Dette gjør vi for å få erfaring med ny type teknologi, og for å kunne sette i gang utskifting av gammelt utstyr som vi har i ca. 100 busser i ulike kontrakter der Innlandstrafikk eier utstyret som benyttes.

Utskifting av gammelt billetteringsutstyr er helt nødvendig for å opprettholde gode tjenester for kundene våre, og for å sikre at utstyret fungerer og er driftssikkert for sjåførene.

Det nye billetteringsutstyret skal sikre god dataflyt mellom billettmaskin, baksystem og sanntids-tjenester og informasjonsskjermer i buss. Samtidig har det vært viktig å benytte utstyr som er tilrettelagt for fremtidens billettering, som for eksempel ID-basert billettering og mer bruk av Entur sine tjenester.

En blid bussjåfør som sitter på sjåførplassen og er fornøyd med hvordan det nye billetteringsløsningen fungerer - Klikk for stort bildeSjåfør, Jens Erik Sveum fra Torpa Bilruter er godt fornøyd med testing av den nye billetteringsløsningen.

Pilotprosjektet som er gjennomført har hatt gode resultater. Prosjektet viser at utstyret er stabilt i drift, og vi har fått tilbakemeldinger fra sjåfører om at det er enkelt å bruke. 

Mobilllett og reiseplanlegger 

Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre det enkelt for kunden å reise kollektivt. Mobilen er en viktig kanal for sømløse reiser, både for informasjon om rutetider og for kjøp av billetter. Det er flere og flere som kjøper billett på mobil. Vi bruker mye ressurser på å tilrettelegge dette på en kundevennlig måte og på å informere om Entur.

Eksempel på en annonse om Entur app og oppfordring med å sjekke rutetider og kjøpe billett i appen Entur - Klikk for stort bilde

Entur er vår viktigste samarbeidspartner for utviklingen av mobilapplikasjoner både innenfor reiseplanlegging og billettsalg. Det er en klar målsetning at vi på sikt skal fase ut Innlandstrafikk sin egen billettapp og kun benytte Entur. Vi har kommet langt i dette arbeidet og er snart i mål med å få inn alle billetter i Entur-appen.

Figur 17: Salg mobil, antall solgte billetter i appene Entur og Innlandstrafikk
Figur som viser at fra og med juli 2022, selger Innlandstrafikk antall flere billetter i Entur elle i Innlandstrafikk appen - Klikk for stort bilde

Figuren over viser at vi solgte flest billetter i Innlandstrafikk-appen fra starten av året og frem til sommeren, og at vi fra og med juli solgte flest billetter i Entur appen. Denne trenden fortsetter også inn i 2023. 

Informasjonsskjermer på holdeplasser og knutepunkt

Bilde viser eksempel på ny digitale informasjonsskjerm inne i ett bussleskur.  - Klikk for stort bilde

Det har i 2022 blitt testet ut nye løsninger for informasjonsskjermer på holdeplasser og knutepunkt. En av de viktigste endringene er at disse skjermene henter sanntidsdata direkte fra Entur. I tillegg vil disse skjermene ha mulighet for å vise mer informasjon enn dagens skjermer. Dette gjør at vi får en mer solid og fleksibel løsning både for rutetider og annen informasjon til de reisende. I løpet av 1. kvartal 2023 skal vi plassere ut de første skjermene av denne typen. 

Noe av innholdet i løsningen er et overvåkningsverktøy som enkelt viser driftsstatus og oppetid for hver enkelt skjerm. Vi administrerer innholdet selv, og kan blant annet publisere avvik- og annen informasjon til grupper av skjermer eller til en enkelt skjerm. Dette gjør at vi enkelt kan nå ut til kundene ved forsinkelser, innstillinger og annen informasjon. 

I løpet av 2022 har vi hatt kvalitetskontroll og full gjennomgang av alle sanntidsskjermer i fylket. Det er gjort en kartlegging av skjermer og laget en plan for hva som må skiftes ut på sikt. Det er satt opp skjermer på to nye holdeplasser, Rosenlund og Smestadmoen i Lillehammer. 

Digitale løsninger for skoleskyss

Skyssweb

Skyssweb er saksbehandlingssystemet som brukes for å behandle søknader om skoleskyss. Samtlige kommuner, og de fleste grunnskoler bruker Skyssweb. Totalt er det ca. 535 medarbeidere ute i kommunene som bruker Skyssweb regelmessig og følger med på status for søknadene og hvordan skyssen er planlagt for den enkelte elev. 

I 2022 ble arbeidet med ny versjon av Skyssweb startet.  Vi har brukt systemet nesten uforandret i over 10 år. Systemet legges over til ny teknisk plattform, og dette vil gi nye muligheter i hvordan verktøyet kan brukes.

MinSkyss

MinSkyss er portalen som elever i videregående skoler benytter for å søke om skoleskyss. Søknader lagres og behandles i Skyssweb. Ca. 6 700 søknader er mottatt via portalen for skoleåret 2022/2023.