Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B21B22B23B25B27Skoleruter
Sted: Hamar
Storhamargata stenges for gjennomkjøring
Linje: 218
Sted: Vågå
Endringer på skolebuss 218
Linje: B1
Sted: Lillehammer
Omkjøring B1 i sørgående retning
Linje: B41B45B46B47
Sted: Gjøvik
Gjøvik gård betjenes ikke i nordgående retning
Linje: 103112125126453454455460
Sted: Gran
Brandbu Skysstasjon midlertidig stengt
Linje: B63823696697
Sted: Elverum, Løten
Omkjøring Terningmoen - Ånestad
Linje: B21B23B27616637645659660671678684697
Sted: Hamar
Stengte holdeplasser i Hamar sentrum
Til toppen