Trafikkmeldinger

Linje: 113103451452453
Sted: Jevnaker sentrum
Forsinkelser grunnet veiarbeid i Jevnaker sentrum
Linje: B82717730733740741742744745746748752753751769
Sted: Kongsvinger
Endringer på kjøremønster ved Kongsvinger stasjon
Linje: B23B27645612616646697
Sted: Hamar
Holdeplass Volljordet midlertidig stengt
Linje: B45
Sted: Gjøvik
Midlertidig stengt holdeplass
Linje: B42B48421425426
Sted: Gjøvik
Endringer i Prost Bloms gate fra 2. april
Linje: B81B82700702704716730733740741742744745746748749752761763769
Sted: Kongsvinger
Endringer på holdeplassen Kongsvinger rådhus
Linje: 853
Sted: Koppang, Stor-Elvdal
Holdeplassen Trya er midlertidig flyttet
Linje: B23612614615619628634636645646
Sted: Brumunddal
Holdeplassen Lillevegen er midlertidig flyttet
Linje: B81B82105120717730733740741742744745748761769
Sted: Kongsvinger
Enkelte plattformer på Kongsvinger stasjon flyttes midlertidig
Linje: 1411422545405425035
Sted: Tretten
Holdeplassen Tretten bru sørgående flyttes midlertidig