Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 101609611 - 614619620628629
Sted: Brumunddal, Ringsaker
Holdeplassene Langmoen og Pellervika er midlertidig stengt
Linje: 900Randsfjordferja
Sted: Tangen, Horn
Randsfjordferja innstilt i 2 mnd.
Linje: B1B4102140141142503506533534541
Sted: Lillehammer
Gudbrandsdalsvegen
Linje: 459465
Sted: Gran
Ubetjente holdeplasser på Gran
Linje: B21B22B23B25B27Skoleruter
Sted: Hamar
Storhamargata stenges for gjennomkjøring
Linje: 142143211
Sted: Skjåk
Marlo bru stenges
Til toppen