Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: B1B2B3B4B5B6B7B8102141
Sted: Lillehammer
Endret kjøremønster i Lillehammer sentrum
Linje: 240
Sted: Nord-Fron
Holdeplass Grosberg midlertidig stengt
Linje: B21
Sted: Hamar
Endringer av trasé
Linje: 900Randsfjordferja
Sted: Tangen, Horn
Randsfjordferja innstilt fra 6. april til 10. juli
Linje: 459465
Sted: Gran
Ubetjente holdeplasser på Gran
Linje: B21B22B23B25B27Skoleruter
Sted: Hamar
Storhamargata stenges for gjennomkjøring
Til toppen