Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 637641
Sted: Ringsaker
Kongsvegen åpnet
Linje: B46B47401402438
Sted: Østre Toten
Ubetjente holdeplasser
Linje: 442
Sted: Vestre Toten/Østre Toten
Holtevegen stengt
Linje: B21B22B23B81
Sted: Hamar, Ringsaker, Kongvinger
Endringer i bybusstilbudet
Linje: B41B42B45103110400401406410411413414416419423424480485
Sted: Gjøvik
Holdeplass Marcus Thranes gate/Ibsens gate
Linje: B21B23B25
Sted: Hamar
Stengte holdeplasser i Hamar sentrum
Linje: B43103110403406411419420426480484485.
Sted: Gjøvik
Holdeplass Fengselssletta og Hans Mustads gate
Linje: 101107696697823
Sted: Løten
Holdeplass Krogsti og Årsbakk stengt
Til toppen