Holdeplassene Bekkedalskrysset, Bekkedalsvegen og Ringsaker sykehjem er midlertidig stengt

Endringen gjelder fra mandag 22. april og inntil videre. 

Linje:
610
Sted:
Moelv

Reisende henvises til følgende holdeplasser:

  • Fauskerudvegen
  • Pinnerudvegen