Holdeplassen Lillevegen er midlertidig flyttet

Midlertidig holdeplass er etablert ca. 50 meter lenger opp Berger Langmoens veg, mot Sveum.

Dette gjelder kun i retning Brumunddal sentrum. 

Linje:
B23 612 614 615 619 628 634 636 645 646
Sted:
Brumunddal

Stengningen gjelder inntil videre.