Endringer i Prost Bloms gate fra 2. april

Gjelder inntil videre.

Linje:
B42 B48 421 425 426
Sted:
Gjøvik

Endring bybusser

  • B42 kjører kun mellom Gjøvik skysstasjon og Bjørkebakken - tabell B42
  • B48 kjører mellom Kaspergården og Øverby. Se kart under for trasé - tabell B48

Følgende holdeplasser er stengt på linjene 421, 425 og 426

  • Kvisgårdhjørnet
  • Hovdetjernet
  • Kråkjordet
  • Parksvingen Øverbyvegen
  • Fredheim
  • Nordbyen omsorgssenter
  • Gjøvik stadion
  • Solås

Endringene er på grunn av gravearbeid.

For rutetider, se Entur reiseplanlegger

Midlertidig trasé for B48:

B48 - Klikk for stort bilde