Holdeplassen Hanstad skole RV.2 er midlertidig stengt

Gjelder fra 18. desember 2023 fram til sommeren 2024.

Linje:
105 769 825 826
Sted:
Elverum

Reisende henvises til holdeplassene Hanstad skole ( dekkes av linje B61) eller Hanstad nord.
Årsaken til stengingen er veiarbeid.

Ønsker du å se når bussen går, anbefaler vi: Entur reiseplanlegger

Ring også gjerne vårt kundesenter på tlf: 02040.