Langvarige endringer

Her finner du endringer som varer i flere måneder. 
 

Linje: 1411422545405425035
Sted: Tretten
Holdeplassen Tretten bru sørgående flyttes midlertidig
Linje: B81B82105120717730733740741742744745748761769
Sted: Kongsvinger
Enkelte plattformer på Kongsvinger stasjon flyttes midlertidig
Linje: B1B2B3B5B6B7B85365006
Sted: Lillehammer
Holdeplass Lilletorget Brubakken er stengt
Linje: 144235
Sted: Dovre
Holdeplass Hinden midlertidig stengt