Stengte holdeplasser og endret trasé for bussene ved Ingebergfeltet

Gåsbuvegen er stengt for gjennomkjøring frem til høsten 2024.

Linje:
B24 650 651 652
Sted:
Hamar

Linje B24:
 Følgende holdeplasser er midlertidig stengt:

  • Ingebergsbakken. Reisende henvises til holdeplass Ingebergfeltet nedre. 
  • Holstua. Reisende henvises til holdeplass Ingeberg skole.
  • Ingebergfeltet. Reisende henvises til holdeplass Ingeberg skole. 
     

Linje 650, 651 og 652:
Busser som går fra Ingeberg skole mot Skrenten og Kapp må snu ved å kjøre via Orrevegen. Busser som skal videre nordover Gåsbuvegen betjener Ingeberg skole på motsatt side av Holsvegen.