Holdeplassen Ringsaker sykehjem flyttes midlertidig

Holdeplassene flyttes ca 100 meter retning Moelv stasjon og til nedenfor krysset Jensstuvegen/Storgata retning Lillehammer.

Linje:
600 601 607 610
Sted:
Moelv

Estimert sluttdato er 31.07.2024.