Omkjøring og midlertidig stengte holdeplasser

Dette gjelder fra torsdag 1. februar, til og med søndag 12. mai, og medfører endringer for hvordan bussene kjører. 

Linje:
B2 B8 536
Sted:
Lillehammer

Linje B2
Følgende holdeplasser er midlertidig stengt: 

 • Lilletorget Nordsetervegen
 • Røde Kors Nordseterevegen
 • Stampesletta S. Undsets veg
 • Ivar Kleivens veg

I tillegg til holdeplassene over, betjenes ikke Kristins veg i sørgående retning. Reisende henvises til holdeplassen Smestadvegen.
I nordgående retning betjenes ikke Erlends veg og Smestad. Reisende henvises til Simon Darres veg.

Linje B8
Følgende holdeplasser er midlertidig stengt:

 • Kirkestien
 • Kurudgutua
 • Randgård
 • Randgårdsjordet
 • Ivar Kleivens veg

I tillegg til holdeplassene over, betjenes ikke Holme barnehage, Erlends veg og Smestad i sørgående retning. Reisende i sørgående retning henvises til følgende holdeplasser: Blestervegen, Fagstadjordet, Ekromskogen, Gamlevegen, Simon Darres veg og Smestad Nordgående. 

I norgående retning betjenes heller ikke Kristins veg og Kvernhusvegen. Reisende i nordgående retning henvises til disse holdeplassene: Fagstadmyra, Ekromskogen, Gamlevegen og Simon Darres veg. 

Linje 536
Følgende holdeplasser er midlertidig stengt:

 • Gamlevegen
 • Simon Darres veg
 • Smestad 
 • Kristins veg
 • Ivar Kleivens veg
 • Stampesletta S. Undsets veg

Reisende henvises til Fagstadmyra, Blestervegen, Kirkestien, Kurudgutua, Randgård, og Stampesletta Håkons hall. 


Oppdaterte rutetider fra 1. februar er tilgjengelig i Entur reiseplanlegger.