Holdeplassen Tretten bru sørgående flyttes midlertidig

Holdeplassen flyttes 100 meter nordover fra og med 22. juni.

Linje:
141 142 254 540 542 5035
Sted:
Tretten

Holdeplassen flyttes i anledning åpning av ny midlertidig bru på Tretten.