Trafikkmeldinger - Innlandstrafikk

Trafikkmeldinger

Linje: 102416417608
Sted: Biri
Holdeplass Furulund Birivegen
Linje: B45
Sted: Gjøvik
Ubetjente holdeplasser Tongjordet
Linje: 100608
Sted: Ringsaker
Mjøsbrua - vegarbeid
Linje: 614619620
Sted: Ringsaker
Ubetjente holdeplasser, Ringsaker
Linje: B63105
Sted: Løten
Ubetjente holdeplasser linje 105
Linje: 646
Sted: Furnes
Holdeplasser i Høsbjørvegen
Linje: B2B3B6B7B8
Sted: Lillehammer
Holdeplass Lilletorget Brubakken
Linje: B26
Sted: Løten
Endrer endeholdeplass
Linje: 103
Sted: Eina
Ubetjente holdeplasser Eina
Til toppen