Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

null - Klikk for stort bildeSpørsmål om skoleskyss i grunnskolen

Hvis du har barn i grunnskolen og har spørsmål om følgende, skal disse rettes direkte til skolen:

  • Skyssopplegget 
  • Endringer i skyssopplegget til barnet, for eksempel i planen for delt bopel
  • Endring av adresse
  • SFO

Les mer om skoleskyss i grunnskolen her: 

Informasjon om skoleskyss i grunnskolen 

Spørsmål om skoleskyss i videregående skole

Nedenfor finner du svar på noen av de mest stilte spørsmålene om skoleskyss i videregående skole:

Les mer om skoleskyss i videregående skole her: 

Informasjon om skoleskyss i videregående skole

Kontakt oss

Dersom du har noen andre spørsmål, kan du ta kontakt med kundesenteret på: