Nyheter

Ruteendringer på linjer i Hamarregionen

Fra mandag 18. september blir det noen mindre ruteendringer på enkelte lokal- og skolelinjer i Hamarregionen.

Bussanbud for Østerdalen med oppstart i 2025 

Anbudet omfatter busstilbudet for både regionlinjer, bylinjer og lokal-/skolelinjer i Østerdalen.

Reis smart med bussen

Se hvor mye du sparer på å velge bussen og hvilken billett som lønner seg for deg.

Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

Flere billetter i Entur

Nå får du kjøpt enda flere billetter i Entur appen.

Høstruter

Det er skolestart og nye rutetider fra mandag 21. august. 

Endringer på flere linjer

Kjører du buss på Toten, Kongsvinger, Rena eller Elverum? Her blir det endringer i busstilbudet i løpet av august. 

Student i Innlandet?

Se hvilke billetter som lønner seg for deg.

Husk å søke om skoleskyss - hvert år!

Skal du gå på videregående skole til høsten og trenger skyss?

Ta buss til Resirkula

Nå kan du ta bussen fra Hamar til gjenbrukskjøpesenteret Resirkula.