Bussanbud for Østerdalen med oppstart i 2025 

Anbudet omfatter busstilbudet for både regionlinjer, bylinjer og lokal-/skolelinjer i Østerdalen.

Buss i høstlandskap - Klikk for stort bilde

Innlandet fylkeskommune ved seksjon kollektivtransport – Innlandstrafikk har kunngjort bussanbud for kollektivtransporten i Østerdalen.

Se kunngjøring på doffin.no

Omfang av kontrakten 

Oppdraget omfatter drift av Innlandstrafikk sine busslinjer i elleve kommuner i Østerdalen; Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os.  

Ny kontrakt vil gjelde for regionlinjer, bylinjer (Elverum) og lokal-/skolelinjer i Østerdalen.  

Dagens kontrakt, som gjelder til 2025, koster Innlandstrafikk 105 millioner kroner pr år (2023), og det benyttes ca. 70 busser, inkludert minibusser. Årlig produksjon er på ca. 2,7 millioner rutekilometer.  

Ny kontrakt starter 1. juli 2025 og vil gjelde for 14 år, frem til 1. juli 2039.  

Rutetilbudet tar utgangspunkt i Innlandet fylkeskommune sine vedtatte planer, som for eksempel Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021-30 og Handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-26.  

Tilgjengelighet og Wifi 

Alle kjøretøy skal være godkjent i henhold til forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport og skal være et kollektivtilbud for alle.  

Innlandstrafikk sin standard med bl.a. gratis internett og USB-ladepunkt videreføres. 

Sikkerhet, miljø og arbeidsvilkår 

I anbudet er det lagt ekstra krav til sikkerhet utover regelverket. Innlandstrafikk vurderer det derfor slik at det vil bli levert nye busser.

Minimum bylinjene i Elverum skal være utslippsfrie og resten av bussene skal minimum benytte fossilfritt drivstoff, som HVO biodiesel (hydrogenbehandlet vegetabilsk olje).  

Tilbyderne skal også legge ekstra vekt på sjåførene sine arbeidsvilkår, andelen heltidsstillinger og rekruttering. En lang kontrakt vil også bidra til en større forutsigbarhet for sjåførene.  

Den nye kontrakten er med 14 års lengde tilrettelagt for nye driftsløsninger og bedre utnyttelse av bussenes kjørelengde og infrastruktur i et livsløp.  

Evalueringskriteriene vil i tillegg til pris være kvalitet, arbeidsvilkår og klimagassutslipp. 

Kontaktinformasjon  

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med: