Holdeplass Kongsvinger stasjon flyttes midlertidig

Grunnet rivearbeider gjøres det endringer ved oppsettet av plattformer. Gjelder fra tirsdag 30. mai og inntil videre. Det opprettes midlertidig skysstasjon med kantstopp, i Glommengata, ved Extra. 

Linje:
B81 B82 105 120 717 730 733 740 741 742 744 745 748 761 769
Sted:
Kongsvinger

Plattform A: 
Herfra går linje B81, B82, og 700. 

Plattform B:
Herfra går linje 105, 120, 740 (avgang kl. 06:45, og 16:00) og 742 (avgang kl. 16:00). 

Midlertidig stopp i Glommengata: 
717, 730, 733, 740, 741, 742, 744, 745, 746, 748, 752, 753, 761, 763, 769.